Lijekovi

Tacni 1 mg tvrde kapsule

Naziv lijeka Tacni 1 mg tvrde kapsule
Djelatna tvar tacrolimusum
Farmaceutski oblik kapsula, tvrda
Jačina 1 mg
Pakiranje 60 (6x10) kapsula u blisteru, u kutiji
Proizvođač Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Nositelj odobrenja Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb
Datum rješenja 28.06.2013.
Rok rješenja 28.06.2018.
Klasa UP/I-530-09/11-01/401
Urbroj 381-12-01/14-13-06
Sastav jedna tvrda kapsula sadrži 1 mg takrolimusa
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L04AD02
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica za bolesnike, verzija 1
Povratak