Lijekovi

Volulyte 6% otopina za infuziju

Naziv lijeka Volulyte 6% otopina za infuziju
Broj odobrenja HR-H-474984793
Djelatna tvar hidroksietilškrob, natrijev acetat trihidrat, natrijev klorid, kalijev klorid, magnezijev klorid heksahidrat
Farmaceutski oblik otopina za infuziju
Jačina 6%
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 500 ml otopine u vreći, 20 vreća u kutiji  [HR-H-474984793-01]
Proizvođač Fresenius Kabi France, Louviers, Francuska;
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg, Njemačka
Nositelj odobrenja Fresenius Kabi d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb
Datum rješenja 20.09.2017.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/16-02/487
Urbroj 381-12-01/30-17-09
Sastav 1000 ml otopine za infuziju sadrži: 60,00 g hidroksietilškroba, 4,63 g natrijevog acetat trihidrata, 6,02 g natrijevog klorida, 0,30 g kalijevog klorida, 0,30 g magnezijevog klorid heksahidrata
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK B05AA07
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Edukacija za zdravstvene radnike, verzija 1

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o daljnjim mjerama za jačanje postojećih ograničenja primjene otopina za infuziju koje sadrže hidroksietil škrob 12.04.2019. Fresenius Kabi
Pismo zdravstvenim radnicima o novim mjerama za jačanje postojećih restrikcija u primjeni otopina za infuziju koje sadrže hidroksietil škrob (HES) 28.08.2018. B. Braun Adria d.o.o. i Fresenius Kabi d.o.o.
Povratak