Medicinal Products

Depakine Chrono 300 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

Name Depakine Chrono 300 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem
Marketing Authorisation Number HR-H-132091526
Active Substance acidum valproicum
Pharmaceutical Form tableta s prilagođenim oslobađanjem
Strength 300 mg
Packaging [MA Number for Packaging] 100 tableta u spremniku, u kutiji  [HR-H-132091526-01]
Manufacturer Sanofi Winthrop Industrie, Carbon Blanc, Francuska
Marketing Authorisation Holder sanofi-aventis Croatia d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb
Marketing Authorisation Date 24.07.2017
MA Period of Validity unlimited
Classification Number UP/I-530-09/16-02/271
Registration Number 381-12-01/70-17-06
Composition jedna tableta s prilagođenim oslobađanjem sadrži smjesu od 87 mg valproatne kiseline i 199,8 mg natrijevog valproata, što odgovara količini od 300 mg djelatne tvari natrijevog valproata
Prescription na recept
Type of prescription ograničeni recept
Distribution u ljekarni
Advertising to general public zabranjeno
ATC Code N03AG01
Medicinal product marketed in the Croatia Da
SmPC download
PL download
Educational materials
for healthcare professionals
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Godišnji obrazac potvrde o upoznatosti sa rizikom, verzija 2
Educational materials
for patients / caregivers
Vodič za bolesnice, verzija 2
Kartica za bolesnicu, verzija 2

Direct Healthcare Professional Communication

Name Date Download
Pismo zdravstvenim radnicima o novim ograničenjima primjene lijeka Depakine Chrono (natrijev valproat) i uspostavi programa prevencije trudnoće 21.12.2018 sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Back