Lijekovi

Depakine Chrono 300 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

Naziv lijeka Depakine Chrono 300 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem
Broj odobrenja HR-H-132091526
Djelatna tvar acidum valproicum
Farmaceutski oblik tableta s prilagođenim oslobađanjem
Jačina 300 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 100 tableta u spremniku, u kutiji  [HR-H-132091526-01]
Proizvođač Sanofi Winthrop Industrie, Carbon Blanc, Francuska
Nositelj odobrenja sanofi-aventis Croatia d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 24.07.2017.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/16-02/271
Urbroj 381-12-01/70-17-06
Sastav jedna tableta s prilagođenim oslobađanjem sadrži smjesu od 87 mg valproatne kiseline i 199,8 mg natrijevog valproata, što odgovara količini od 300 mg djelatne tvari natrijevog valproata
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N03AG01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Godišnji obrazac potvrde o upoznatosti sa rizikom, verzija 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Vodič za bolesnice, verzija 2
Kartica za bolesnicu, verzija 2

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o novim ograničenjima primjene lijeka Depakine Chrono (natrijev valproat) i uspostavi programa prevencije trudnoće 21.12.2018. sanofi-aventis Croatia d.o.o.
Povratak