Lijekovi

Controloc 20 mg želučanootporne tablete

Naziv lijeka Controloc 20 mg želučanootporne tablete
Broj odobrenja HR-H-190223755
Djelatna tvar pantoprazolum
Farmaceutski oblik želučanootporna tableta
Jačina 20 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 14 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-190223755-01]
28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-190223755-02]
56 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-190223755-03]
14 tableta u džepnom blisteru, u kutiji  [HR-H-190223755-04]
28 tableta u džepnom blisteru, u kutiji  [HR-H-190223755-05]
56 tableta u džepnom blisteru, u kutiji  [HR-H-190223755-06]
Proizvođač Takeda GmbH, Oranienburg, Njemačka
Nositelj odobrenja Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o., Zadarska 80/8, Zagreb
Datum rješenja 29.01.2016.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/15-02/136
Urbroj 381-12-01/70-16-05
Sastav jedna želučanootporna tableta sadrži 20 mg pantoprazola (u obliku pantoprazolnatrij seskvihidrata)
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK A02BC02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak