Lijekovi

Diuron 25 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Diuron 25 mg filmom obložene tablete
Raniji naziv Eplerenon Pliva 25 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-447430369
Djelatna tvar eplerenonum
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Jačina 25 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-447430369-01]
Proizvođač Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Mađarska
Nositelj odobrenja Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 16.08.2018.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/411
Urbroj 381-12-01/70-18-03
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 25 mg eplerenona
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C03DA04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak