Lijekovi

Visine Classic 0,5 mg/ml kapi za oko, otopina

Naziv lijeka Visine Classic 0,5 mg/ml kapi za oko, otopina
Djelatna tvar tetryzolinum
Farmaceutski oblik kapi za oko, otopina
Jačina 0,5 mg/ml
Pakiranje plastična bočica s nastavkom za kapanje s 15 ml kapi za oko, otopine, u kutiji
Proizvođač Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgija
Nositelj odobrenja Johnson & Johnson S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6h, Zagreb
Datum rješenja 15.08.2013.
Rok rješenja 15.08.2018.
Klasa UP/I-530-09/13-02/127
Urbroj 381-12-01/30-13-02
Sastav 1 ml kapi za oko, otopine sadrži 0,5 mg tetrizolinklorida
Način izdavanja bez recepta
Mjesto izdavanja u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
Način oglašavanja prema stanovništvu dopušteno
ATK S01GA02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Povratak