Lijekovi

Vortemyel 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju

Naziv lijeka Vortemyel 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju
Broj odobrenja HR-H-398570556
Djelatna tvar bortezomibum
Farmaceutski oblik prašak za otopinu za injekciju
Jačina 3,5 mg
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 1 bočica s praškom, u kutiji  [HR-H-398570556-01]
Proizvođač Synthon Hispania S.L., Barcelona, Španjolska;
Synthon s.r.o., Blansko, Češka
Nositelj odobrenja Alvogen IPCo S.ar.l., 5, Rue Heienhaff, Senningerberg, Luksemburg
Datum rješenja 05.06.2015.
Rok rješenja 05.06.2020.
Klasa UP/I-530-09/14-01/140
Urbroj 381-12-01/30-15-05
Sastav svaka bočica sadrži 3,5 mg bortezomiba (u obliku estera boronatne kiseline i manitola)
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK L01XX32
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
Povratak