Novosti i edukacije

Svečano otvorena konferencija „HALMED i medicinski proizvodi – ususret EU i novoj regulativi“

17.01.2013.

Danas je u hotelu Panorama svečano otvorena jednoipoldnevna konferencija s radionicom "HALMED i medicinski proizvodi - ususret EU i novoj regulativi", koju je organizirala Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Konferencija, kojoj je pokrovitelj Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske, organizirana je u svrhu informiranja svih dionika o promjenama u regulativi medicinskih proizvoda koje će se dogoditi ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, a u cilju njihove kvalitetnije pripreme i prilagodbe.

Tijekom svečanog otvaranja, sudionicima su se pozdravnim riječima obratile Suzana Oštarčević, mr. pharm., voditeljica Odjela za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u HALMED-u i Romana Katalinić, dr. med., načelnica Službe za lijekove i medicinske proizvode u Ministarstvu zdravlja Republike Hrvatske. Magistra Oštarčević je u pozdravnom govoru istaknula: "Ova konferencija je prava prigoda da ukažemo na javnozdravstvene i regulatorne izazove koji se pred nas postavljaju, ali i na napredak i uspjeh u reguliranju tržišta medicinskih proizvoda koji je do sada postignut".

Konferenciji prisustvuje oko 170 sudionika koji su uključeni u postupke proizvodnje, odobravanja, prometa i praćenja sigurnosti primjene medicinskih proizvoda u Hrvatskoj.

Prvi dio skupa namijenjen je stručnim temama iz područja regulative medicinskih proizvoda kao što su: trenutna regulativa za medicinske proizvode u Hrvatskoj i u Europskoj uniji, budućnost regulative, nove uredbe, uvoz i razvrstavanje medicinskih proizvoda, sigurnost medicinskih proizvoda, upis u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a i promet medicinskih proizvoda na veliko i malo.

Drugi dan skupa rezerviran je za predavanje i radionicu iz područja vigilancije medicinskih proizvoda. Vigilancija obuhvaća praćenje sigurnosti primjene medicinskih proizvoda na temelju novih saznanja koja mogu proizaći iz njihove primjene, interakcija, kontraindikacija, kvara, uočenog štetnog događaja i sl. Osnovna svrha sustava vigilancije jest poboljšati zaštitu zdravlja i sigurnosti pacijenata, korisnika te drugih osoba kako bi se smanjila vjerojatnost ponavljanja štetnih događaja.

Na radionici će se sudionike educirati o sustavu dojave i procjene štetnih događaja i sigurnosnih korektivnih radnji vezanih uz medicinske proizvode te će se objasniti radnje koje trebaju poduzeti proizvođači ili HALMED kada prime informacije o štetnom događaju vezanom uz medicinski proizvod.

Ovo je posljednji skup o regulativi medicinskih proizvoda i praćenju sigurnosti njihove primjene koji će se održati prije ulaska Hrvatske u EU.

Povratak