Novosti i edukacije

HALMED tijekom lipnja 2015. godine provodi anketu o stavovima zdravstvenih radnika o komunikaciji o sigurnosti primjene lijekova i učinkovitosti komunikacije

08.06.2015.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je, u suradnji s Hrvatskim društvom obiteljskih doktora (HDOD), Hrvatskim farmaceutskim društvom (HFD) i Hrvatskim kardiološkim društvom (HKD), pokrenula anketu o stavovima zdravstvenih radnika o tome kako regulatorna tijela za lijekove, poput HALMED-a u Hrvatskoj, komuniciraju prema zdravstvenim radnicima nova sigurnosna pitanja koja se odnose na primjenu lijekova.

Anketa je dio šireg farmakovigilancijskog EU projekta nazvanog SCOPE (Strengthening Collaboration for Operating Pharmacovigilance in Europe) kojem je cilj poboljšati zdravstvenu sigurnost pacijenata u Europskoj uniji poticanjem suradnje među državama članicama te pružanjem pomoći regulatornim tijelima za lijekove u ispunjavanju zahtjeva farmakovigilancijskog zakonodavstva u EU-u. Rezultati ankete koristit će se za optimizaciju komuniciranja rizika od strane regulatornih tijela za lijekove na razini čitave Europske unije.

Republika Hrvatska je, temeljem angažmana HALMED-a, u sklopu SCOPE projekta odabrana između ostalih zemalja članica EU za sudjelovanje u provođenju ove ankete, s ciljem da se upravo hrvatskim zdravstvenim radnicima omogući izražavanje mišljenja i stavova o komunikaciji o sigurnosti primjene lijekova. Ostale zemlje u kojima se provodi anketa su Španjolska, Velika Britanija, Irska, Italija, Švedska, Nizozemska, Norveška i Danska.

U skladu s postavkama SCOPE projekta, HALMED na sudjelovanje u anketi kao ciljanu skupinu poziva liječnike obiteljske medicine, ljekarnike i liječnike kardiologe.

Svrha komuniciranja sigurnosnih informacija prema zdravstvenim radnicima jest doprinijeti zaštiti javnog zdravlja promicanjem racionalne, sigurne i učinkovite primjene lijekova i sprječavanjem štete uzrokovane nuspojavama.

Cilj ove ankete jest istražiti iskustva zdravstvenih radnika s komunikacijom sigurnosnih informacija od strane regulatornog tijela, istražiti njihove stavove o učinkovitosti takve komunikacije te istražiti koje informacijske kanale zdravstveni radnici preferiraju.

Anketom će biti ispitana iskustva liječnika obiteljske medicine, ljekarnika i liječnika kardiologa s komunikacijom sigurnosnih informacija od strane regulatornih tijela za lijekove, kao i njihovi stavovi o učinkovitosti takve komunikacije te preferencije vezane uz kanale za komunikaciju sigurnosnih pitanja o lijekovima.

Anketa se sastoji od pitanja o tri specifične vrste komunikacije o sigurnosti primjene lijekova koje koriste nacionalna regulatorna tijela:

  • Pisma zdravstvenim radnicima,
  • komuniciranje od strane nacionalnog regulatornog tijela (primjerice, putem Newsletter-a),
  • edukacijski materijali.

Anketa se provodi tijekom lipnja 2015. godine, a rok za ispunjavanje ankete je 30. lipnja 2015. godine.

Više informacija o anketi, kao i pristup samoj anketi, dostupno je ovdje.

Anketi je moguće pristupiti i putem internetskih stranica stručnih društava: Hrvatsko društvo obiteljskih doktora (HDOD), Hrvatsko farmaceutsko društvo (HFD) i Hrvatsko kardiološko društvo (HKD).

Na vrh stranicePovratak