Novosti i edukacije

CMDh potvrdio preporuku PRAC-a o obustavi izvršenja odobrenja za stavljanje u promet otopina za infuziju koje sadrže hidroksietil škrob

16.02.2018.

Koordinacijska grupa za postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak za humane lijekove (engl. Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Human, CMDh) potvrdila je preporuku Povjerenstva za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) o obustavi izvršenja odobrenja za stavljanje u promet otopina za infuziju koje sadrže hidroksietil škrob (HES) diljem Europske unije (EU). Ovi lijekovi primjenjuju se za nadomještanje volumena plazme nakon akutnog (naglog) gubitka krvi, za stanja u kojima se liječenje lijekovima poznatima pod nazivom kristaloidi ne smatra dovoljnim.

Ova obustava rezultat je saznanja da se otopine za infuziju koje sadrže HES i dalje primjenjuju kod bolesnika u kritičnom stanju i bolesnika sa sepsom, unatoč ograničenjima primjene u ovih bolesnika uvedenim 2013. godine s ciljem smanjenja rizika od oštećenja bubrega i fatalnih ishoda.

Ocjenu je proveo PRAC, koji je sagledao rezultate ispitivanja potrošnje lijeka (engl. drug utilisation studies) i druge trenutno dostupne podatke iz kliničkih i opservacijskih ispitivanja o koristima i rizicima otopina za infuziju koje sadrže HES, kao i povratne informacije svih zainteresiranih dionika i stručnjaka, te na temelju ocjene donio zaključak kako ograničenja uvedena 2013. godine nisu bila dovoljno učinkovita. PRAC je razmotrio uvođenje dodatnih mjera kojima bi se bolesnici zaštitili od rizika, no zaključio je da bi takve mjere bile neučinkovite ili nedovoljne.

CMDh se složio s PRAC-ovim zaključkom da, s obzirom na ozbiljan rizik kojemu su određene populacije bolesnika bile izložene, kao i činjenicu da su dostupne zamjenske mogućnosti liječenja, izvršenje odobrenja za stavljanje u promet otopina za infuziju koje sadrže HES bude obustavljeno. Budući da je CMDh mišljenje donio većinom glasova, mišljenje će sada biti upućeno Europskoj komisiji (EK) na donošenje pravno obvezujuće odluke za EU.

Informacije za bolesnike

 • Otopine za infuziju koje sadrže HES su zamjenske tekućine namijenjene bolesnicima sa gubitkom krvi uslijed ozljede ili operacije.
 • Ovim lijekovima sada je obustavljeno izvršenje odobrenja za stavljanje u promet u EU zbog ozbiljnog rizika po određenu populaciju bolesnika (primjerice bolesnika koji su jako bolesni ili su imali otrovanje krvi).
 • U EU su dostupne zamjenske mogućnosti liječenja gubitka krvi.
 • Budući da se odabir sudionika kliničkih ispitivanja provodi u strogo kontroliranim uvjetima, ova obustava ne odnosi se na primjenu otopina za infuziju koje sadrže HES u kliničkim ispitivanjima. Države članice EU-a u kojima se trenutno provode klinička ispitivanja s otopinama za infuziju koje sadrže HES mogu u svjetlu ishoda ove ocjene preispitati način provođenja ispitivanja.

Informacije za zdravstvene radnike

 • Odobrenja za stavljanje u promet otopina za infuziju koje sadrže HES obustavljena su diljem EU-a zbog rizika od oštećenja bubrega i fatalnih ishoda u određenim populacijama bolesnika, uključujući bolesnike u kritičnom stanju i bolesnike sa sepsom. Unatoč kontraindikacijama uvedenim 2013. godine, rezultati ispitivanja potrošnje lijeka (engl. drug utilisation studies) ukazuju na to da se otopine za infuziju koje sadrže HES i dalje koriste kod gore navedenih bolesnika.
 • Iskustva iz kliničke prakse pokazuju da je teško jasno razlučiti između bolesnika kod kojih se mogu primjenjivati ovi lijekovi i bolesnika kod kojih se to ne bi trebalo. Također, neki bolesnici tijekom primjene ovih lijekova mogu ući u kritično stanje ili razviti sepsu.
 • Budući da dodatne mjere minimizacije rizika ne bi bile dovoljno učinkovite, zbog zaštite javnog zdravlja potrebna je obustava izvršenja odobrenja za stavljanje u promet otopina za infuziju koje sadrže HES.
 • U rutinskoj kliničkoj praksi potrebno je primjenjivati zamjenske mogućnosti liječenja (poput otopina za infuziju koje sadrže albumin (ljudski), želatine i/ili dekstrane) sukladno relevantnim kliničkim smjernicama.
 • Obustava se odnosi na primjenu ovih otopina u rutinskoj kliničkoj praksi u kojoj se pokazalo da se primjenjuju kod kontraindiciranih populacija bolesnika, a ne obuhvaća primjenu u kliničkim ispitivanjima, u kojima se odabir sudionika provodi u strogo kontroliranim uvjetima. Države članice EU-a u kojima se trenutno provode klinička ispitivanja sa otopinama za infuziju koje sadrže HES mogu u svjetlu ishoda ove ocjene preispitati način provođenja ispitivanja.
 • U EU je u tijeku nekoliko kliničkih ispitivanja otopina za infuziju koje sadrže HES, prethodno zatraženih od strane PRAC-a, uključujući dva ispitivanja koja se provede s bolesnicima u traumi i tijekom elektivnih operacija, odnosno u populaciji bolesnika za koje su ovi lijekovi trenutno indicirani.
 • Nositelji odobrenja za stavljanje lijeka u promet trebaju dostaviti pouzdane i uvjerljive dokaze o pozitivnom omjeru koristi i rizika otopina za infuziju koje sadrže HES u dobro definiranoj populaciji bolesnika, sa provedivim i učinkovitim mjerama minimizacije rizika, kako bi se ova obustava ukinula.
 • Zdravstveni radnici će o ishodu ovog postupka i obustavi izvršenja odobrenja za stavljanje u promet otopina za infuziju koje sadrže HES biti obaviješteni putem pisma zdravstvenim radnicima.

Više o lijekovima

Otopine za infuziju koje sadrže HES primjenjuju se u liječenju hipovolemije (smanjenog volumena krvi) uzrokovane akutnim (naglim) gubitkom krvi, za stanja u kojima se liječenje otopinama za infuziju poznatima pod nazivom kristaloidi ne smatra dovoljnim. Primjenjuju se infuzijom (drip) u venu, a služe za širenje volumena krvi kako bi se izbjegao šok nakon akutnog krvarenja. Ovi lijekovi pripadaju skupini lijekova poznatoj pod nazivom koloidi. Osim krvnih derivata, postoje dvije glavne skupine lijekova koji se primjenjuju za nadomještanje volumena plazme: kristaloidi i koloidi. Koloidi sadrže velike molekule poput škroba, dok kristaloidi, kao što su otopine natrijeva klorida ili Ringerova otopina, sadrže otopine elektrolita.

Otopine za infuziju koje sadrže HES u EU odobrene su nacionalnim postupcima i dostupne su u svim državama članicama pod različitim zaštićenim nazivima.

Više o postupku

Ocjena lijekova koji sadrže HES započela je u listopadu 2017. godine na zahtjev švedske agencije za lijekove, prema čl. 107i Direktive 2001/83/EZ.

Ocjenu je provelo Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC), koje je donijelo niz preporuka. Preporuke PRAC-a proslijeđene su Koordinacijskoj grupi za postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak za humane lijekove (CMDh), koja je usvojila konačan stav. CMDh je tijelo koje predstavlja države članice Europske unije te Island, Lihtenštajn i Norvešku. Odgovorno je za osiguravanje usklađenih sigurnosnih standarda za lijekove odobrene nacionalnim postupcima širom EU-a.

Budući da je CMDh mišljenje donio većinom glasova, ono će sada biti upućeno Europskoj komisiji na donošenje pravno obvezujuće odluke za države članice Europske unije.

Na vrh stranicePovratak