Farmakovigilancija

Nove preporuke i upozorenja vezano za primjenu epoetina kod bolesnika oboljelih od zloćudnih bolesti

02.07.2008.

Europska agencija za lijekove (European Medicines Agency, EMEA) je 26. lipnja 2008. objavila priopćenje za javnost u kojem navodi preporuke o primjeni transfuzije krvi kao metode izbora u liječenju anemija kod bolesnika oboljelih od karcinoma.

Epoetini su indicirani za liječenje anemije kod bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega i liječenje simptomatske anemije kod bolesnika s nemijeloičnim zloćudnim bolestima koji primaju kemoterapiju.

Povjerenstvo za humane lijekove Europske agencije za lijekove (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) je na temelju novih informacija koji ukazuju na povećani rizik progresije tumora, venske tromboembolije i smanjenja ukupnog preživljena kod pacijenata s malignim oboljenjima koji su primali epoetine, zaključilo kako je korist primjene epoetina ipak veća od rizika u odobrenim indikacijama.

Međutim, CHMP upozorava da kod pacijenata oboljelih od karcinoma s dobrim prognostičkim faktorima dugoručnog preživljenja, rizik od progresije tumora i skraćenja ukupnog preživljena je veći od dobrobiti primjene epoetina za liječenje anemije, te iz navedenih razloga CHMP preporučuje primjenu transfuzije krvi kao metode izbora u liječenju anemija kod ovih bolesnika.
Liječnicima i pacijentima se savjetuje da odluka o primjeni terapije epoetinima temelje na procjeni koristi i rizika primjene epoetina kod svakog pojedinog pacijenta uzimajući u obzir stadij tumora, stupanj anemije, očekivano trajanje života pacijenta, uvjete u kojima se pacijent liječi i želje pacijenta.

Nove informacije nemaju utjecaj na primjenu epoetina u liječenju kroničnog zatajenja bubrega.

Nakon odobrenja navedenih izmjena u Europskoj uniji (EU), Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske prihvatiti će iste izmjene.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske i dalje će pozorno motriti sigurnost primjene ove skupine lijekova.

http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/press/pr/33396308en.pdf

Povratak