Farmakovigilancija

Mjere minimizacije rizika (MMR)

Mjere minimizacije rizika (MMR) su intervencije i aktivnosti koje se provode kako bi se spriječila ili smanjila mogućnost pojave nuspojava povezanih s izloženošću lijeku ili kako bi se u slučaju pojave nuspojava smanjila njihova težina i utjecaj na bolesnika.

MMR-ovi se dijele na rutinske i dodatne:

  • Primjeri rutinskih MMR-ova su informacije navedene u uputi o lijeku ili na pakiranju lijeka, kao što su podaci o veličini pakiranja lijeka, farmaceutskom obliku lijeka (primjerice, tableta, kapi, itd.) ili o načinu propisivanja lijeka (na recept ili bez recepta) ili mjestu izdavanja lijeka (primjerice, u ljekarni).
  • Primjeri dodatnih MMR-ova su edukacijski programi (poput edukacijskih materijala u obliku knjižice, brošure, kartice i slično), kontrolirani pristup lijeku te druge mjere minimizacije, poput programa prevencije trudnoće i pisama zdravstvenim radnicima (koja su javno dostupna ovdje).

Dodatne mjere minimizacije rizika

Sadržaj dodatnih MMR-ova odobrava regulatorno tijelo, odnosno u Republici Hrvatskoj odobrava ih Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Svrha dodatnih MMR-ova je pružanje važnih informacija o određenoj važnoj nuspojavi odnosno riziku primjene lijeka.

Dodatni MMR-ovi mogu biti namijenjeni zdravstvenim radnicima (poput liječnika, ljekarnika, medicinskih sestara, itd.) ili bolesnicima/korisnicima lijeka odnosno njihovim skrbnicima/njegovateljima/partnerima i slično.

Dodatne MMR-ove koji su im namijenjeni, bolesnici/korisnici lijeka odnosno njihovi skrbnici/njegovatelji/partneri dobivaju od strane zdravstvenih radnika. Zdravstveni radnici MMR-ove zaprimaju od strane nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Neki dodatni MMR-ovi imaju istaknut simbol okrenutog istostraničnog crnog trokuta što znači da se lijek na koji se odnose nalazi pod dodatnim praćenjem. Više informacija o dodatnom praćenju moguće je pronaći ovdje.

Popis lijekova s dodatnim MMR-ovima odobrenima od strane HALMED-a dostupan je u sljedećoj tablici:

  Naziv lijeka Sigurnosno pitanje (rizik) za čije je minimiziranje namijenjen edukacijski materijal Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
1. Abakavir/Lamivudin Alpha-Medical 600 mg/300 mg filmom obložene tablete Reakcije preosjetljivosti Prezentacija za zdravstvene radnike, verzija 3
2. Abakavir/Lamivudin Mylan 600 mg/300 mg filmom obložene tablete Reakcije preosjetljivosti Prezentacija za zdravstvene radnike, verzija 3
3. Abakavir/lamivudin Mylan Pharma 600 mg/300 mg filmom obložene tablete Reakcije preosjetljivosti Prezentacija za zdravstvene radnike, verzija 3
4. Abakavir/lamivudin Pliva 600 mg/300 mg filmom obložene tablete Reakcije preosjetljivosti Prezentacija za zdravstvene radnike, verzija 3
5. Abstral 100 mikrograma sublingvalne tablete - Vodič za propisivače, verzija 2
Vodič za farmaceute, verzija 2
Vodič za bolesnike i njegovatelje, verzija 2
6. Abstral 200 mikrograma sublingvalne tablete - Vodič za propisivače, verzija 2
Vodič za farmaceute, verzija 2
Vodič za bolesnike i njegovatelje, verzija 2
7. Abstral 300 mikrograma sublingvalne tablete - Vodič za propisivače, verzija 2
Vodič za farmaceute, verzija 2
Vodič za bolesnike i njegovatelje, verzija 2
8. Abstral 400 mikrograma sublingvalne tablete - Vodič za propisivače, verzija 2
Vodič za farmaceute, verzija 2
Vodič za bolesnike i njegovatelje, verzija 2
9. Actos karcinom mokraćnog mjehura,
kongestivno zatajenja srca,
opće preporuke namijenjene optimizaciji raspona koristi u odnosu na rizik na razini bolesnika
Vodič za propisivanje pioglitazona-verzija 1
Popratni dopis_pioglitazon
10. Adexa 0,03 mg + 0,15 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
11. Adrienne 0,02 mg /3 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za propisivača + rp s informacijama za korisnicu, ver 1
Kartica sa informacijama za korisnicu, verzija 1
12. Advagraf medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
13. Amgevita Informacije o ozbiljnim nuspojavama adalimumaba poput infekcija, zatajenja srca, malignog oboljenja i poteškoća sa živčanim sustavom Kartica sa informacijama za bolesnike
14. Axira 35 filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za propisivače, verzija 2
Važne informacije za korisnicu, verzija 2
15. Bavencio Imunološki posredovane nuspojave Brošura za zdravstvene radnike, verzija 1
Brošura s informacijama za bolesnika, verzija 1
Kartica s upozorenjima za bolesnika, verzija 1
16. Belara 0,03 mg/2 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
17. Bellune 35 obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za propisivače, verzija 2
Važne informacije za korisnicu, verzija 2
18. Benepali Opis dostupnih dodatnih mjera minizacije rizika (edukacijskih materijala) za zdravstvene radnike Prezentacija za obuku zdravstvenih radnika, verzija 3
Priručnik za primjenu napunjene brizgalice (PFP)), verzija 1
Priručnik za primjenu napunjene štrcaljke (PFS), verzija 1
Priručnik za primjenu napunjene brizgalice (PFP)), verzija 1
Priručnik za primjenu napunjene štrcaljke (PFS), verzija 1
19. Bonviva Osteonekroza čeljusti (teško oštećenje čeljusne kosti) Kartica za bolesnika, verzija 1
20. Bortezomib Actavis 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
21. Bortezomib Alpha-Medical 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
22. Bortezomib Hospira medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
23. Bortezomib PharmaS 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
24. Bortezomib Pliva 1 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
25. Bortezomib Pliva 2,5 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
26. Bortezomib Pliva 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
27. Bortezomib Sandoz 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
28. CellCept Teratogenost;
Rizik od spontanog pobačaja i prirođenih mana
Upitnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Obrazac za prijavu i praćenje trudnoće za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 2
29. Cimzia Rizik od ozbiljnih infekcija, Rizik od akutnih reakcija povezanih s injekcijom i odgođenih ozbiljnih sistemskih
reakcija preosjetljivosti
Vodič za liječnike koji propisuju lijek Cimzia – verzija 2
Kartica s upozorenjima za bolesnika – verzija 2
30. Competact karcinom mokraćnog mjehura,
kongestivno zatajenja srca,
opće preporuke namijenjene optimizaciji raspona koristi u odnosu na rizik na razini bolesnika
Vodič za propisivanje pioglitazona-verzija 1
Popratni dopis_pioglitazon
31. Darzalex Interferencija s tipiziranjem krvi Razumijevanje i ublažavanje interferencije daratumumaba, verzija 1
Razumijevanje interferencije daratumumaba Vodič za liječnike, verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
32. Daxas Off-label primjena, primjena kod bolesnika s kongestivnim zatajenjem srca, primjena kod bolesnika s oštećenjem jetre, smanjenje tjelesne težine, psihijatrijski poremećaji, infekcije, karcinom, trajna nepodnošljivost i povećana izloženost u određenim skupinama bolesnika, isotvremena primjena sa teofilinom Podaci za propisivače, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 3
33. Daylla 3 mg/0,02 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za propisivača verzija 1
Važne informacije za korisnice verzija 1
34. Depakine Chrono 300 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem Urođene anomalije i poremećaji u razvoju Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Godišnji obrazac potvrde o upoznatosti sa rizikom, verzija 2
Vodič za bolesnice, verzija 2
Kartica za bolesnicu, verzija 2
35. Depakine Chrono 500 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem Urođene anomalije i poremećaji u razvoju Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Godišnji obrazac potvrde o upoznatosti sa rizikom, verzija 2
Vodič za bolesnice, verzija 2
Kartica za bolesnicu, verzija 2
36. Diane-35 obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za propisivače, verzija 2
Važne informacije za korisnicu, verzija 2
37. Direnil 0,5 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
38. Direnil 1 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
39. Duodopa 20 mg/ml + 5 mg/ml intestinalni gel Upute za pravilno postavljanje uređaja (pumpe) s lijekom i praćenje bolesnika tijekom liječenja; informacije za prepoznavanje potencijalnih problema povezanih s uređajem ili stomom; neuroleptički maligni sindrom Kratke upute za zdravstvene radnike, verzija 2
Kratke upute za kontrolni posjet, verzija 2
Upute za zdravstvene radnike o primjeni lijeka, verzija 2
Upute za zdravstvene radnike o ciljanim aspektima, verzija 2
Priručnik za bolesnike, verzija 2
40. Dušikov (II) oksid Messer 800 ppm (V/V) medicinski plin, stlačen Pravilna primjena lijeka; rizik od povratnog učinka, rizik od krvarenja i problema s hemostazom Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
41. Ebetrexat 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki Upute za pravilnu primjenu lijeka;
informacije o primjeni tijekom trudnoće i dojenja
Vodič za bolesnike i njegovatelje, verzija 1, ožujak 2018
42. Eligard 7,5 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju Upute za pravilnu primjenu lijeka Eligard poster, verzija 2
43. Eliquis Krvarenje Vodič za propisivače, verzija 2
44. Enbrel Upute za pravilnu primjenu lijeka Vodič za zdravstvene djelatnike (flipchart), verzija 3
Vodič za primjenu lijeka namijenjen bolesnicima (brošura), verzija 3
45. Entyvio Infekcije
Problemi živčanog sustava
Progresivna multifokalna leukoencefalopatija (PML).
Vodič za sigurnu primjenu lijeka Entyvio, verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 2
46. Envarsus medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
47. Erivedge Embriotoksičnost, teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Podsjetnik za zdravstvene radnike, verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 3
Obrazac potvrde o savjetovanju, verzija 3
Vodič za bolesnike, verzija 3
Podsjetnik za bolesnike, verzija 3
48. Erlotinib Actavis 100 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
49. Erlotinib Actavis 150 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
50. Erlotinib Actavis 25 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
51. Erlotinib Alpha-Medical 150 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
52. Erlotinib Mylan 150 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
53. Erlotinib PharmaS 150 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
54. Erlotinib Pliva 100 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
55. Erlotinib Pliva 150 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
56. Erlotinib Pliva 25 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
57. Erlotinib Sandoz 100 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
58. Erlotinib Sandoz 150 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
59. Erlotinib Sandoz 25 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
60. Erlotinib Teva 100 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
61. Erlotinib Teva 150 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
62. Erlotinib Teva 25 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
63. Esbriet poremećaji jetrene funkcije i fotoosjetljivost Kontrolni popis za propisivače, verzija 3
64. Evra Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
65. Exjade upute za pravilno liječenje, za prijelaz načina primjene s infuzije na tablete;
upute za praćenje funkcije bubrega i jetre
Exjade Brošura za liječnike verzija 1
Exjade Brošura za bolesnike verzija 1
66. Eylea rizik zbog nuspojava kod intravitrealne primjene lijeka Vodič za liječnike, verzija 6
Eylea QR kod za zdravstvene radnike
Vaš vodič za lijek EYLEA otopina za injekciju, verzija 3
Eylea QR kod za bolesnike
67. Firmagon Upute za pravilnu primjenu lijeka, oštećenje funkcije jetre, smanjenje gustoće kostiju, kardiovaskularna bolest, utjecaj na QTc interval, smanjena podnošljivost glukoze, preosjetljivost Vodic za lijecnike, verzija 1
68. Forxiga Dijabetička ketoacidoza (DKA) Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za bolesnike sa šećernom bolešću tipa 1 i njegovatelje, verzija 1
Kartica s upozorenjima za bolesnika, verzija 1
69. Gilenya Popis preporuka i mjera za pravilnu primjenu lijeka; upute Kontrolna lista provjere za liječnike prije propisivanja, verzija 3
Kartica podsjetnik za bolesnika, verzija 3
Kartica podsjetnik za skrbnike, verzija 1
70. Hemangiol Upute za pravilnu primjenu, hipoglikemija, bradikardija, otežano disanje Hemangiol Vodič za njegovatelje v1 sijecanj2018
71. Hemlibra Trombotska mikroangiopatija, tromboembolija, utjecaj na laboratorijske testove koagulacije Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za laboratorijske zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za bolesnike i njegovatelje, verzija 1
Kartica za bolesnika, verzija 1
72. Holoclar Upute za provođenje liječenja ovim lijekom;
upute za bolesnike o provođenju liječenja i lijekovima koje treba izbjegavati
Edukacijski priručnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Informativni vodič za bolesnike, verzija 1
73. Hulio Informacije o ozbiljnim nuspojavama adalimumaba poput infekcija, zatajenja srca, malignog oboljenja i poteškoća sa živčanim sustavom Kartica sa informacijama za bolesnike
74. Humira Upute za pravilnu primjenu lijeka; rizik od infekcija, malignih bolesti, zatajenja srca, poremećaja živčanog sustava Sigurnosna monografija za zdravstvene radnike, verzija 1
Kartica za bolesnika, verzija 1
Kartica za pedijatrijskog bolesnika, verzija 1
75. Hyrimoz Informacije o ozbiljnim nuspojavama adalimumaba poput infekcija, zatajenja srca, malignog oboljenja i poteškoća sa živčanim sustavom Kartica za bolesnika, verzija 1
76. Iclusig Mijelosupresija, arterijska okluzija, venska tromboembolija, zatajenje srca, utjecaj na gušteraču i jetru, hemoragija Važne sigurnosne informacije za zdravstvene radnike
77. Imraldi Informacije o ozbiljnim nuspojavama adalimumaba poput infekcija, zatajenja srca, malignog oboljenja i poteškoća sa živčanim sustavom Kartica sa informacijama za bolesnike
78. Incresync karcinom mokraćnog mjehura,
kongestivno zatajenja srca,
opće preporuke namijenjene optimizaciji raspona koristi u odnosu na rizik na razini bolesnika
Vodič za propisivanje pioglitazona-verzija 1
Popratni dopis_Incresync
79. Kadcyla Medikacijske pogreške uslijed zamjene za druge lijekove koji sadrže istu djelatnu tvar Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
80. Keytruda Upute za pravilnu primjenu;
Upozorenja o mogućem razvoju imunološki posredovanih nuspojava i reakcije na infuziju
Knjižica za bolesnika, verzija 6
Kartica s upozorenjima za bolesnika, verzija 6
81. Kineret Upute za pravilnu primjenu lijeka; infekcije, neutropenija Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Vodič za bolesnike i njegovatelje, verzija 3
Kartica za bolesnike, verzija 3
82. Kivexa Reakcije preosjetljivosti Prezentacija za zdravstvene radnike, verzija 3
83. Kventiax 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
84. Kventiax 150 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
85. Kventiax 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
86. Kventiax 25 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
87. Kventiax 300 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
88. Kventiax SR 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
89. Kventiax SR 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
90. Kventiax SR 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
91. Kventiax SR 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
92. Kvetiapin PharmaS 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
93. Kvetiapin PharmaS 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
94. Kvetiapin PharmaS 25 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
95. Kvetiapin XR PharmaS 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
96. Kvetiapin XR PharmaS 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
97. Kvetiapin XR PharmaS 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
98. Kvetiapin XR PharmaS 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
99. Kymriah Sindrom otpuštanja citokina, neurološki događaji (encefalopatija, stanje konfuzije ili delirij, napadaji, afazija i poremećaj govora) Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za zdravstvene ustanove, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
100. Lenalidomid Alpha-Medical 10 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike (verzija 3)
Kontrolni popis za propisivače (verzija 2)
Obrazac za prijavu trudnoće (verzija 2)
Obrazac pristanka bolesnika (verzija 2)
Vodič za bolesnike (verzija 3)
Kartica za bolesnika (verzija 2)
101. Lenalidomid Alpha-Medical 25 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike (verzija 3)
Kontrolni popis za propisivače (verzija 2)
Obrazac za prijavu trudnoće (verzija 2)
Obrazac pristanka bolesnika (verzija 2)
Vodič za bolesnike (verzija 3)
Kartica za bolesnika (verzija 2)
102. Lenalidomid Alvogen 10 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Kontrolni popis za propisivače, verzija 2
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 3
Kontrolni popis za propisivače, verzija 2
103. Lenalidomid Alvogen 15 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Kontrolni popis za propisivače, verzija 2
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 2
104. Lenalidomid Alvogen 2,5 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Kontrolni popis za propisivače, verzija 2
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 2
105. Lenalidomid Alvogen 20 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Kontrolni popis za propisivače, verzija 2
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 2
106. Lenalidomid Alvogen 25 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Kontrolni popis za propisivače, verzija 2
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 2
107. Lenalidomid Alvogen 5 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Kontrolni popis za propisivače, verzija 2
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 2
108. Lenalidomid Alvogen 7,5 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Kontrolni popis za propisivače, verzija 2
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 2
109. Lenalidomid Sandoz 10 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Kontrolni popis za propisivače, verzija 2
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 2
110. Lenalidomid Sandoz 15 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Kontrolni popis za propisivače, verzija 2
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 2
111. Lenalidomid Sandoz 2,5 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Kontrolni popis za propisivače, verzija 2
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 2
112. Lenalidomid Sandoz 25 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Kontrolni popis za propisivače, verzija 2
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 2
113. Lenalidomid Sandoz 5 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Kontrolni popis za propisivače, verzija 2
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 2
114. Lenalidomid Teva 10 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Kontrolni popis za propisivače, verzija 2
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 2
115. Lenalidomid Teva 15 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Kontrolni popis za propisivače, verzija 2
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 2
116. Lenalidomid Teva 2,5 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Kontrolni popis za propisivače, verzija 2
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 2
117. Lenalidomid Teva 20 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Kontrolni popis za propisivače, verzija 2
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 2
118. Lenalidomid Teva 25 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Kontrolni popis za propisivače, verzija 2
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 2
119. Lenalidomid Teva 5 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Kontrolni popis za propisivače, verzija 2
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 2
120. Lenalidomid Teva 7,5 mg tvrde kapsule Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Kontrolni popis za propisivače, verzija 2
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 2
121. Lindynette 0,075 mg + 0,02 mg obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
122. Lindynette 0,075 mg + 0,03 mg obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
123. Logest 0,02 mg/0,075 mg obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
124. Loquen 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
125. Loquen 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
126. Loquen 25 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
127. Loquen XR 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
128. Loquen XR 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
129. Loquen XR 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
130. Loquen XR 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
131. Loquen XR 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
132. Lucentis Rizik zbog nuspojava kod intravitrealne primjene lijeka Brošura za zdravstvene radnike, verzija 4
Brošura za bolesnike dijabetički makularni edem, verzija 3
Brošura za bolesnike neovaskularizacija žilnice, verzija 3
Brošura za bolesnike neovaskularna senilna makularna degeneracija, verzija 3
Brošura za bolesnike začepljenja vene u pozadini mrežnice, verzija 3
133. MabThera Upute za pravilnu primjenu lijeka, njegovo čuvanje, rukovanje;
rizik od infekcija i PML-a
Vodič o izgledu, čuvanju, rukovanju i primjeni, verzija 2
Kartica usporedbe supkutane i intravenske primjene, verzija 2
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Kartica za bolesnike
Priručnik za bolesnike, verzija 4
134. Mavenclad Limfopenija, teške infekcije, progresivna multifokalna leukoencefalopatija, zloćudne bolesti, teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 1
135. Midiana 3 mg/0,03 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za propisivača verzija 1
Važne informacije za korisnice verzija 1
136. Mircera Izolirana aplazija crvene loze Vodič za liječnike, verzija 2
137. Mispregnol 400 mikrograma tablete - Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Brošura za korisnice lijeka, verzija 1
Kartica s upozorenjima, verzija 1
138. Modigraf medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
139. Mofylan 250 mg tvrde kapsule Teratogenost;
Rizik od spontanog pobačaja i prirođenih mana
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Upitnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Obrazac za prijavu i praćenje trudnoće za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 1
Upitnik za bolesnike, verzija 1
140. Mofylan 500 mg filmom obložene tablete Teratogenost;
Rizik od spontanog pobačaja i prirođenih mana
Upitnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Obrazac za prijavu i praćenje trudnoće za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Upitnik za bolesnike, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 2
141. Mycamine Upute za pravilan izbor bolesnika za liječenje Kontrolna lista za propisivača, verzija 1
142. Myfortic 180 mg želučanootporne tablete Teratogenost; Rizik od spontanog pobačaja i prirođenih mana Upitnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Obrazac za prijavu i praćenje trudnoće za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Upitnik za bolesnike, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 2
143. Myfortic 360 mg želučanootporne tablete Teratogenost; Rizik od spontanog pobačaja i prirođenih mana Upitnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Obrazac za prijavu i praćenje trudnoće za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Upitnik za bolesnike, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 2
144. Mysimba Zlouporaba lijeka Lista provjere za liječnike prije propisivanja lijeka verzija 1
145. Nebido 1000 mg/4 ml otopina za injekciju Upute za pravilnu primjenu lijeka, plućna mikroembolija Vodič za primjenu za zdravstvene radnike, verzija 3
146. Neophyr 1000 ppm mol/mol, medicinski plin, stlačen Pravilna primjena lijeka;
rizik od povratnog učinka, rizik od krvarenja i problema s hemostazom
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
147. Neophyr 225 ppm mol/mol, medicinski plin, stlačen Pravilna primjena lijeka;
rizik od povratnog učinka, rizik od krvarenja i problema s hemostazom
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
148. Neophyr 450 ppm mol/mol, medicinski plin, stlačen Pravilna primjena lijeka;
rizik od povratnog učinka, rizik od krvarenja i problema s hemostazom
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
149. Neotigason 10 mg tvrde kapsule Teratogenost Kontrolni popis i Izjava o razumijevanju rizika za liječnike, verzija 2
Kontrolni popis za ljekarnika, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 2
150. Neotigason 25 mg tvrde kapsule Teratogenost Kontrolni popis i Izjava o razumijevanju rizika za liječnike, verzija 2
Kontrolni popis za ljekarnika, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 2
151. Neulasta Informacije o pravilnoj primjeni tjelesnog injektora koji otpušta lijek Neulasta OBI kartica za bolesnika, verzija 1
152. Novynette 0,020 mg + 0,150 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
153. Nplate Rizik od neispravnog doziranja, rekonstitucije i primjene lijeka Vodič za zdravstvene radnike za odabir bolesnika, verzija 3
Kontrolna lista za zdravstvene radnike za samoprimjenu lijeka Nplate, verzija 3
Kalkulator za doziranje za zdravstvene radnike, verzija 3
Vodič za bolesnike za pripremu i primjenu Nplate injekcije, verzija 3
Brzi vodič za bolesnike za primjenu lijeka Nplate kod kuće, verzija 3
Dnevnik samoprimjene za bolesnike, verzija 3
Podložak za bolesnike za pripremu lijeka, verzija 3
154. Olimel N7E, emulzija za infuziju Upute za pravilnu primjenu lijeka Poster Vodič za primjenu
155. Olimel N9, emulzija za infuziju Upute za pravilnu primjenu lijeka Poster Vodič za primjenu
156. Olimel N9E, emulzija za infuziju Upute za pravilnu primjenu lijeka Poster Vodič za primjenu
157. Olumiant rizik primjene lijeka tijekom trudnoće i dojenja, infekcije i promjene lipidnih parametara Vodič za zdravstvene radnike verzija 1
Kartica za bolesnike verzija 2
158. Opdivo imunološki uzrokovane nuspojave Vodič za propisivanje, verzija 5
Kartica s upozorenjima za bolesnika, verzija 4
159. Opsumit Anemija, hepatoksičnost i teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Popis provjere kod propisivanja, verzija 2
160. Pamitor 15 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika, verzija 1
161. Paracetamol B.Braun 10 mg/ml otopina za infuziju Rizik od predoziranja kod primjene iv. oblika lijeka Dozirna kartica, verzija 1
Obavijest
Poster, verzija 1
162. Paracetamol Kabi 10 mg/ml otopina za infuziju Upute za pravilnu primjenu lijeka, rizik od medikacijskih pogrešaka uslijed primjene krive doze Poster, verzija 1; ožujak, 2018
Dozirna kartica, verzija 1; ožujak, 2018
163. Penthrox 99,9%, 3 ml para inhalata, tekućina Hepatotoksičnost, nefrotoksičnost, kardiovaskularni učinci, učinci na dišni sustav, mogućnost zlouporabe, učinci na središnji živčani sustav, maligna hipertermija, interakcija s lijekovima koji induciraju CYP enzime, profesionalna izloženost Kontrolni popis, verzija 1
Vodič za sigurnu primjenu za zdravstvene radnike, verzija 1
Kartica za bolesnika, verzija 1
164. Periolimel N4E, emulzija za infuziju Upute za pravilnu primjenu lijeka Poster Vodič za primjenu
165. Peyona Upute za pravilno doziranje i praćenje bolesnika Upute za zdravstvene radnike, verzija 1
166. Pioglitazon Pliva 15 mg tablete karcinom mokraćnog mjehura,
kongestivno zatajenja srca,
opće preporuke namijenjene optimizaciji raspona koristi u odnosu na rizik na razini bolesnika
Vodič za propisivanje pioglitazona-verzija 1
Popratni dopis_pioglitazon
167. Pioglitazon Pliva 30 mg tablete karcinom mokraćnog mjehura,
kongestivno zatajenja srca,
opće preporuke namijenjene optimizaciji raspona koristi u odnosu na rizik na razini bolesnika
Vodič za propisivanje pioglitazona-verzija 1
Popratni dopis_pioglitazon
168. Pradaxa Rizik od krvarenja Vodič za propisivače pVTEp, verzija 4
Vodič za propisivače SPAF, verzija 4
Kartica s upozorenjima za bolesnika, siječanj 2018
169. Priligy 30 mg filmom obložene tablete Upute za pravilnu primjenu lijeka Kartica za zdravstvene radnike
Brošura za bolesnike, verzija 1
Kartica za bolesnika
170. Priligy 60 mg filmom obložene tablete Upute za pravilnu primjenu lijeka Kartica za zdravstvene radnike
Brošura za bolesnike, verzija 1
Kartica za bolesnika
171. Prograf 0,5 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
172. Prograf 1 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
173. Prograf 5 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
174. Prolia Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika
175. Q-Pin 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
176. Q-Pin 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
177. Q-Pin 25 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
178. Q-Pin SR 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
179. Q-Pin SR 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
180. Q-Pin SR 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
181. Qlaira filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
182. Quelapin 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
183. Quelapin 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
184. Quelapin 25 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
185. Quelapin 300 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
186. Revlimid Teratogenost Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Kontrolni popis za zdravstvene radnike, verzija 2
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 2
Vodič za bolesnika, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 2
187. Revolade Hepatotoksičnost,Trombotičke/tromboembolijske komplikacije, Stvaranje retikulina u koštanoj srži i rizik od fibroze koštane srži, Hematološke maligne bolesti, Trombocitopenija nakon liječenja cITP Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
cITP Vodič za sigurnu primjenu lijeka, verzija 2
cITP vodič za bolesnike, verzija 1
188. Rixathon Upute za pravilnu primjenu lijeka; PML Edukacijska brošura za liječnike neonkološke indikacije, verzija 1, 10
Kartica upozorenja za zdravstvene radnike Rixathon, verzija 1, 10
Edukacijska brošura za bolesnike neonkološke indikacije, verzija 1, 10
189. Riximyo Upute za pravilnu primjenu lijeka; PML Edukacijska brošura za liječnike neonkološke indikacije, verzija 1, 10
Kartica upozorenja za zdravstvene radnike Riximyo, verzija 1, 10
Edukacijska brošura za bolesnike neonkološke indikacije, verzija 1, 10
190. Roaccutane 10 mg meke kapsule Teratogenost Kontrolni popis i Izjava o razumijevanju rizika za liječnike, verzija 2
Kontrolni popis za ljekarnika, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 2
191. RoActemra Infekcije kao posljedica pada imuniteta Vodič za zdravstvene radnike, verzija 5
Vodič za doziranje i primjenu lijeka, verzija 5
Vodič za bolesnike, verzija 5
Kartica s upozorenjima za bolesnike, verzija 5
192. Rosanelle 0,02 mg/3 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista Provjere za lijecnike (3)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
193. Rosanne 0,03 mg/3 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
194. Ruconest Preosjetljivost Edukacijski materijal za liječnike Imunološka procjena, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 2
195. Seroquel 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
196. Seroquel 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
197. Seroquel 25 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
198. Seroquel XR 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
199. Seroquel XR 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
200. Seroquel XR 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
201. Seroquel XR 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
202. Seroquel XR 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
203. Softine 0,03 mg/3 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista Provjere liječnici
Važne informacije za korisnicu
204. Softinelle P 0,02 mg/3 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista Provjere liječnici
Važne informacije za korisnicu
205. Soliris Upute za pravilnu primjenu lijeka i radnje koje je potrebno poduzeti prije primjene lijeka, poput cijepljenja; rizik od infekcija, infuzijskih reakcija Vodič za propisivače PNH, verzija 4
Vodič za propisivace aHUS, verzija 4
Vodič za propisivace gMG, verzija 3
Brošura za bolesnike oboljele od PNH i roditelje, verzija 4
Brošura za roditelje djece i dojenčadi oboljele od PNH, verzija 2
Brošura za bolesnike oboljele od aHUS i roditelje, verzija 4
Brošura za roditelje male djece i dojenčadi oboljele od aHUS, verzija 2
Brošura za bolesnike oboljele od gMG, verzija 3
Kartica sa sigurnosnim informacijama za bolesnika, verzija 3
206. Stayveer Teratogenost Formular za prijavu nuspojava na Stayveer
Formular za prijavu trudnoće uz Stayveer
Popratno pismo za zdravstvene radnike
Knjižica s informacijama za bolesnika, verzija 1
207. Strensiq Preosjetljivost, upute za korištenje Vodič za roditelje ili skrbnike, verzija 2
Vodič za samoprimjenu za bolesnike, verzija 2
208. Tacni 0, 5 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
209. Tacni 1 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
210. Tacni 5 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
211. Tacrocel 0,5 mg kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
212. Tacrocel 1 mg kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
213. Tacrocel 5 mg kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
214. Tandemact karcinom mokraćnog mjehura,
kongestivno zatajenja srca,
opće preporuke namijenjene optimizaciji raspona koristi u odnosu na rizik na razini bolesnika
Vodič za propisivanje pioglitazona-verzija 1
Popratni dopis_pioglitazon
215. Tasigna Kardiovaskularni poremećaji, hepatotoksičnost, pankreatitis, povišenje kolesterola u krvi, povišenje glukoze u krvi, reproduktivna toksičnost, interakcije s CYP3A4 induktorima i inhibitorima; upute za praćenje bolesnika Tasigna Brošura za zdravstvene radnike, verzija 4
Tasigna Brošura za bolesnike, verzija 4
216. Tecentriq Imunološki uzrokovan pneumonitis, hepatitis, kolitis, hipotireoza, hipertireoza, insuficijencija nadbubrežne žlijezde, hipofizitis, šećerna bolest tipa 1, mijastenički sindrom/miastenija gravis, Guillain-Barréov sindrom, meningoencefalitis, pankreatitis i reakcije na infuziju Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Kartica s upozorenjem za bolesnika, verzija 3
217. Tiaquin 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
218. Tiaquin 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
219. Tisseel Lyo prašci i otapala za tkivno ljepilo Upute za pravilnu primjenu Kratke upute za primjenu za zdravstvene radnike, verzija 2
Upute za uporabu za zdravstvene radnike, verzija 2
220. Triumeq Reakcije preosjetljivosti Prezentacija za zdravstvene radnike, verzija 3
221. Trixin 250 mg kapsule Teratogenost, rizik od spontanog pobačaja i prirođenih mana Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 2
222. Trixin 500 mg filmom obložene tablete Teratogenost, rizik od spontanog pobačaja i prirođenih mana Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
Vodič za bolesnike, verzija 2
223. Trizivir Reakcije preosjetljivosti Prezentacija za zdravstvene radnike, verzija 3
224. Truvada Rizik od razvoja rezistencije na lijek, bubrežna toksičnost, učinci na kosti, infekcija hepatitisom B Važne sigurnosne informacije za liječnike, verzija 1
Lista provjere za propisivače, verzija 1
Važne informacije o Truvadi za bolesnike, verzija 1
Kartica za bolesnika, verzija 1
225. Valdoxan Jetrene nuspojave Brošura za zdravstvene radnike za praćenje funkcije jetre – verzija 2
Shema praćenja funkcije jetre verzija 1
Preporuke za izbjegavanje jetrenih nuspojava – verzija 1
226. Varlota 150 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
227. Vectibix nedjelotvornost lijeka kod bolesnika s tumorima s mutiranim RAS genom Informacija o lijeku Vectibix i biološkom biljegu RAS, verzija 2
228. Velcade medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
229. Verria 200 mg filmom obložene tablete Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
230. Verria 50 mg filmom obložene tablete Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
231. Vfend Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
232. Volqer 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
233. Volqer 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
234. Volqer 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
235. Volqer 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
236. Voramol 200 mg filmom obložene tablete Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
237. Voramol 200 mg prašak za otopinu za infuziju Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
238. Voramol 50 mg filmom obložene tablete Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
239. Voriconazole Accord Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
240. Vorikonazol Fresenius Kabi 200 mg prašak za otopinu za infuziju Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
241. Vorikonazol PharmaS 200 mg prašak za otopinu za infuziju Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
242. Vorikonazol Pliva 200 mg filmom obložene tablete Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
243. Vorikonazol Pliva 200 mg prašak za otopinu za infuziju Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
244. Vorikonazol Pliva 50 mg filmom obložene tablete Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
245. Vorikonazol Sandoz 200 mg prašak za otopinu za infuziju Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
246. Vornal 200 mg filmom obložene tablete Fototoksičnost, karcinom skvamoznih stanica kože (SCC) i jetrena toksičnost Brošura s pitanjima i odgovorima za zdravstvene radnike, ver 2
Popis za provjeru za zdravstvene djelatnike, ver 2
Kartica za bolesnika, ver 2
247. Vortemyel 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
248. Vyndaqel Reproduktivna toksičnost Brošura za zdravstvene radnike, verzija 1
249. Xalkori Upute za pravilnu primjenu lijeka Informacije o primjeni lijeka za bolesnike, verzija 3
250. Xarelto rizik od krvarenja Upute za propisivača, verzija 5
Kartica s upozorenjima za bolesnika
251. Xeljanz Upute za pravilnu primjenu lijeka i postupanje prilikom cijepljenja; rizik od infekcija, uključujući tuberkulozu i druge virusne infekcije , gastrointestinalnih perforacija, malignih bolesti, intersticijske bolesti pluća i nemelanomskog raka kože Vodič za zdravstvenog radnika, verzija 3
Lista provjere na početku liječenja za zdravstvenog radnika, verzija 3
Lista provjere tijekom liječenja za zdravstvenog radnika, verzija 3
Kartica s upozorenjima za bolesnika, verzija 3
252. Xgeva Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika
253. Xiapex - Brošura za zdravstvene radnike Dupuytrenova kontraktura, verzija 2
Brošura za zdravstvene radnike Peyronijeva bolest, verzija 1
254. Xultophy Pravilno doziranje i primjena lijeka Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
255. Xyrem Depresija SŽS, respiratorna depresija, interakcija s alkoholom, zlouporaba lijeka Obrazac za kontrolu liječenja, verzija 2
Obrazac za početak liječenja, verzija 2
Upute za bolesnike za primjenu lijeka verzija 1
Kartica s upozorenjima za bolesnika, verzija 2
Često postavljana pitanja o sigurnosti lijeka, verzija 2
256. Yasmin 0,03 mg/3 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
257. Yervoy Probavni poremećaji (kolitis, proljev); Hepatotoksičnost; Ozbiljne kožne reakcije; Neurološke nuspojave; Endokrinopatije; Druge imunološki uzrokovane nuspojave (uveitis, eozinofilija, povišene vrijednosti lipaze u krvi, glomerulonefritis, hemolitička anemija, pneumonitis, višeorgansko zatajenje, i dr.) Vodič za zdravstvene radnike, verzija 3
Vodič za pacijente, verzija 3
Kartica za bolesnike, verzija 3
258. Ziagen Reakcije preosjetljivosti Prezentacija za zdravstvene radnike, verzija 3
259. Zilart 125 mg tablete za oralnu suspenziju Upute za pravilno liječenje, za prijelaz načina primjene s infuzije na tablete; upute za praćenje funkcije bubrega i jetre Brošura za zdravstvene radnike, verzija 1
Brošura za bolesnike, verzija 1
260. Zilart 250 mg tablete za oralnu suspenziju Upute za pravilno liječenje, za prijelaz načina primjene s infuzije na tablete; upute za praćenje funkcije bubrega i jetre Brošura za zdravstvene radnike, verzija 1
Brošura za bolesnike, verzija 1
261. Zilart 500 mg tablete za oralnu suspenziju Upute za pravilno liječenje, za prijelaz načina primjene s infuzije na tablete; upute za praćenje funkcije bubrega i jetre Brošura za zdravstvene radnike, verzija 1
Brošura za bolesnike, verzija 1
262. Zoledronic Acid Accord Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika verzija 1
263. Zoledronic Acid Hospira Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika verzija 1
264. Zoledronic acid Teva Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika verzija 1
265. Zolenat 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika verzija 1