Farmakovigilancija

Mjere minimizacije rizika (MMR)

Mjere minimizacije rizika (MMR) su intervencije i aktivnosti koje se provode kako bi se spriječila ili smanjila mogućnost pojave nuspojava povezanih s izloženošću lijeku ili kako bi se u slučaju pojave nuspojava smanjila njihova težina i utjecaj na bolesnika.

MMR-ovi se dijele na rutinske i dodatne:

  • Primjeri rutinskih MMR-ova su informacije navedene u uputi o lijeku ili na pakiranju lijeka, kao što su podaci o veličini pakiranja lijeka, farmaceutskom obliku lijeka (primjerice, tableta, kapi, itd.) ili o načinu propisivanja lijeka (na recept ili bez recepta) ili mjestu izdavanja lijeka (primjerice, u ljekarni).
  • Primjeri dodatnih MMR-ova su edukacijski programi (poput edukacijskih materijala u obliku knjižice, brošure, kartice i slično), kontrolirani pristup lijeku te druge mjere minimizacije, poput programa prevencije trudnoće i pisama zdravstvenim radnicima (koja su javno dostupna ovdje).

Dodatne mjere minimizacije rizika

Sadržaj dodatnih MMR-ova odobrava regulatorno tijelo, odnosno u Republici Hrvatskoj odobrava ih Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Svrha dodatnih MMR-ova je pružanje važnih informacija o određenoj važnoj nuspojavi odnosno riziku primjene lijeka.

Dodatni MMR-ovi mogu biti namijenjeni zdravstvenim radnicima (poput liječnika, ljekarnika, medicinskih sestara, itd.) ili bolesnicima/korisnicima lijeka odnosno njihovim skrbnicima/njegovateljima/partnerima i slično.

Dodatne MMR-ove koji su im namijenjeni, bolesnici/korisnici lijeka odnosno njihovi skrbnici/njegovatelji/partneri dobivaju od strane zdravstvenih radnika. Zdravstveni radnici MMR-ove zaprimaju od strane nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Neki dodatni MMR-ovi imaju istaknut simbol okrenutog istostraničnog crnog trokuta što znači da se lijek na koji se odnose nalazi pod dodatnim praćenjem. Više informacija o dodatnom praćenju moguće je pronaći ovdje.

Popis lijekova s dodatnim MMR-ovima odobrenima od strane HALMED-a dostupan je u sljedećoj tablici:

  Naziv lijeka Sigurnosno pitanje (rizik) za čije je minimiziranje namijenjen edukacijski materijal Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
1. Ziagen Preosjetljivost Power Point prezentacija za zdravstvene radnike verzija 2
Popratni dopis za zdravstvene radnike
2. Trizivir Preosjetljivost Power Point prezentacija za zdravstvene radnike verzija 2
Popratni dopis za zdravstvene radnike
3. Kivexa Preosjetljivost Power Point prezentacija za zdravstvene radnike verzija 2
Popratni dopis za zdravstvene radnike
4. Myfortic 180 mg želučanootporne tablete Teratogenost; Rizik od spontanog pobačaja i prirođenih mana Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Upitnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Obrazac za prijavu i praćenje trudnoće za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 1
Upitnik za bolesnike, verzija 1
5. Myfortic 360 mg želučanootporne tablete Teratogenost; Rizik od spontanog pobačaja i prirođenih mana Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Upitnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Obrazac za prijavu i praćenje trudnoće za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič za bolesnike, verzija 1
Upitnik za bolesnike, verzija 1
6. Depakine Chrono 300 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem kongenitalne anomalije i poremećaji iz autističnog spektra Vodič za zdravstvene djelatnike
Obrazac potvrde o upoznatosti s rizikom
Informacije za bolesnice
Obrazac potvrde o upoznatosti s rizikom
7. Depakine Chrono 500 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem kongenitalne anomalije i poremećaji iz autističnog spektra Vodič za zdravstvene djelatnike
Obrazac potvrde o upoznatosti s rizikom
Informacije za bolesnice
Obrazac potvrde o upoznatosti s rizikom
8. Zolenat 4 mg/5 ml koncentrat za otopinu za infuziju Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika verzija 1
9. Zerlinda 4 mg/100 ml otopina za infuziju Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika verzija 1
10. Eylea rizik zbog nuspojava kod intravitrealne primjene lijeka Eylea Uputa za propisivača, verzija 5
Eylea QR kod za zdrav. radnike.pdf
Vaš vodič za lijek EYLEA otopina za injekciju, verzija 3
Eylea QR za bolesnike.pdf
11. Incresync karcinom mokraćnog mjehura,
kongestivno zatajenja srca,
opće preporuke namijenjene optimizaciji raspona koristi u odnosu na rizik na razini bolesnika
Vodič za propisivanje pioglitazona-verzija 1
Popratni dopis_Incresync
12. Strensiq Preosjetljivost, upute za korištenje Vodič za roditelje ili skrbnike, verzija 1
Vodič za samoprimjenu, verzija 1
13. Tecentriq Imunološki uzrokovan pneumonitis, hepatitis, kolitis, hipotireoza, hipertireoza, insuficijencija nadbubrežne žlijezde, hipofizitis, šećerna bolest tipa 1, mijastenički sindrom/miastenija gravis, Guillain-Barréov sindrom, meningoencefalitis, pankreatitis i reakcije na infuziju Brošura za zadravstvene radnike, verzija 1
Kartica s upozorenjima za bolesnika, verzija 1
14. Bavencio Imunološki posredovane nuspojave Brošura za zdravstvene radnike, verzija 1
Brošura s informacijama za bolesnika, verzija 1
Kartica s upozorenjima za bolesnika, verzija 1
15. Olumiant rizik primjene lijeka tijekom trudnoće i dojenja, infekcije i promjene lipidnih parametara Vodič za zdravstvene radnike verzija 1
Kartica za bolesnike verzija 2
16. Velcade medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
17. Bortezomib Hospira medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
18. Bortezomib Alpha-Medical 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
19. Bortezomib PharmaS 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
20. Vortemyel 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
21. Bortezomib Actavis 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
22. Bortezomib Pliva 1 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
23. Bortezomib Pliva 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
24. Bortezomib Sandoz 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
25. Bortezomib Pliva 2,5 mg prašak za otopinu za injekciju medikacijska pogreška - zamjena IV i sc. načina primjene lijeka Brošura s uputstvima o pripremi, doziranju i primjeni, verzija 3
Grafikon sheme liječenja, verzija 2
Pomična mjerka s uputama za doziranje, verzija 2
Poster s uputstvima za pripremu lijeka, verzija 3
26. Stayveer Teratogenost Formular za prijavu nuspojava na Stayveer
Formular za prijavu trudnoće uz Stayveer
Popratno pismo za zdravstvene radnike
Knjižica s informacijama za bolesnika, verzija 1
27. Cimzia Rizik od ozbiljnih infekcija, Rizik od akutnih reakcija povezanih s injekcijom i odgođenih ozbiljnih sistemskih
reakcija preosjetljivosti
Vodič za liječnike koji propisuju lijek Cimzia – verzija 2
Kartica s upozorenjima za bolesnika – verzija 2
28. Xiapex - Brošura za zdravstvene radnike Dupuytrenova kontraktura, verzija 2
Brošura za zdravstvene radnike Peyronijeva bolest, verzija 1
29. Ruconest Preosjetljivost Edukacijski materijal za liječnike Imunološka procjena, verzija 2
Kartica za bolesnika, verzija 2
30. Diane-35 obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za propisivače, verzija 2
Važne informacije za korisnicu, verzija 2
31. Axira 35 filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za propisivače, verzija 2
Važne informacije za korisnicu, verzija 2
32. Bellune 35 obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za propisivače, verzija 2
Važne informacije za korisnicu, verzija 2
33. Pradaxa Rizik od krvarenja pVTEp vodic za propisivace, verzija 2
SPAF vodic za propisivace, verzija 2
Kartica za bolesnika verzija 2, siječanj 2018
34. Zinbryta Hepatotoksičnost
35. Priligy 60 mg filmom obložene tablete Upute za pravilnu primjenu lijeka Brošura za bolesnike, verzija 1
36. Exjade upute za pravilno liječenje, za prijelaz načina primjene s infuzije na tablete;
upute za praćenje funkcije bubrega i jetre
Exjade Brošura za liječnike verzija 1
Exjade Brošura za bolesnike verzija 1
37. Triumeq Preosjetljivost Power Point prezentacija za zdravstvene radnike verzija 2
Popratni dopis za zdravstvene radnike
38. Daylla 3 mg/0,02 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za propisivača verzija 1
Važne informacije za korisnice verzija 1
39. Midiana 3 mg/0,03 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za propisivača verzija 1
Važne informacije za korisnice verzija 1
40. Revolade Hepatotoksičnost,Trombotičke/tromboembolijske komplikacije, Stvaranje retikulina u koštanoj srži i rizik od fibroze koštane srži, Hematološke maligne bolesti, Trombocitopenija nakon liječenja cITP Vodič za zdravstvene radnike, verzija 2
cITP Vodič za sigurnu primjenu lijeka, verzija 2
cITP vodič za bolesnike, verzija 1
41. Tarceva Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
42. Varlota 150 mg filmom obložene tablete Smjernice za doziranje i postupanje kod intersticijske bolesti pluća Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
43. Qlaira filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
44. Estal 0,03 mg + 2 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
45. Belara 0,03 mg/2 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
46. Novynette 0,020 mg + 0,150 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
47. Yasmin 0,03 mg/3 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
48. Adrienne 0,02 mg /3 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za propisivača + rp s informacijama za korisnicu, ver 1
Kartica sa informacijama za korisnicu, verzija 1
49. Rosanelle 0,02 mg/3 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista Provjere za lijecnike (3)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
50. Rosanne 0,03 mg/3 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
51. Logest 0,02 mg/0,075 mg obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
52. Adexa 0,03 mg + 0,15 mg filmom obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
53. Tisseel Lyo prašci i otapala za tkivno ljepilo Upute za pravilnu primjenu Kratke upute za primjenu za zdravstvene radnike, verzija 2
Upute za uporabu za zdravstvene radnike, verzija 2
54. Gilenya Popis preporuka i mjera za pravilnu primjenu lijeka; upute Lista provjere za liječnike, verzija 2
Kartica podsjetnik za bolesnika, verzija 2
55. Lindynette 0,075 mg + 0,02 mg obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
56. Lindynette 0,075 mg + 0,03 mg obložene tablete Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
57. Bonviva Osteonekroza čeljusti (teško oštećenje čeljusne kosti) Kartica za bolesnika, verzija 1
58. Xultophy medikacijska pogreška - uvođenje "odmjernih koraka" pri prilogedbi doze Brošura za zdravstvene radnike, verzija 1
59. Roaccutane 10 mg meke kapsule Teratogenost Kontrolni popis za propisivanje lijeka namijenjen liječnicima, verzija 1
Vodič za izdavanje lijeka za ljekarnike, verzija 1
Vodič za propisivanje izotretinoina za liječnike, verzija 1
Knjižica o kontracepciji, verzija 1
Knjižica s informacijama za bolesnike, verzija 1
Obrazac potvrde o razumijevanju rizika za bolesnice, verzija 1
60. Opsumit Anemija, hepatoksičnost i teratogenost Brošura za zdravstvene djelatnike često postavljana pitanja – verzija 1
Kontrolni popis kod propisivanja – verzija 1
Knjižica za bolesnike O plućnoj arterijskoj hipertenziji (PAH) i liječenju Opsumitom – verzija 1
61. Ebetrexat 20 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki Upute za pravilnu primjenu lijeka;
informacije o primjeni tijekom trudnoće i dojenja
Vodič za bolesnike i njegovatelje, verzija 1, ožujak 2018
62. Mircera Izolirana aplazija crvene loze Vodič za liječnike, verzija 2
63. CellCept Teratogenost;
Rizik od spontanog pobačaja i prirođenih mana
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
Upitnik za zdravstvene radnike, verzija 1
Obrazac za prijavu i praćenje trudnoće za zdravstvene radnike, verzija 1
Vodič i upitnik za bolesnike, verzija 1
64. Mysimba Zlouporaba lijeka Lista provjere za liječnike prije propisivanja lijeka verzija 1
65. Tasigna Kardiovaskularni poremećaji, hepatotoksičnost, pankreatitis, povišenje kolesterola u krvi, povišenje glukoze u krvi, reproduktivna toksičnost, interakcije s CYP3A4 induktorima i inhibitorima; upute za praćenje bolesnika Tasigna Brošura za zdravstvene radnike, verzija 4
Tasigna Brošura za bolesnike, verzija 4
66. Opdivo imunološki uzrokovane nuspojave Vodič za zbrinjavanje nuspojava verzija 2
Kartica s upozorenjima za bolesnika verzija 2
67. Evra Duboka venska tromboza
Plućna embolija
Srčani udar
Moždani udar
Lista provjere za liječnike (verzija 1)
Popratno pismo za liječnike
Popratno pismo za ljekarnike
Važne informacije za korisnicu (verzija 1)
68. Olimel N7E, emulzija za infuziju Upute za pravilnu primjenu lijeka Poster Vodič za primjenu
69. Olimel N9E, emulzija za infuziju Upute za pravilnu primjenu lijeka Poster Vodič za primjenu
70. Periolimel N4E, emulzija za infuziju Upute za pravilnu primjenu lijeka Poster Vodič za primjenu
71. Olimel N9, emulzija za infuziju Upute za pravilnu primjenu lijeka Poster Vodič za primjenu
72. Vectibix nedjelotvornost lijeka kod bolesnika s tumorima s mutiranim RAS genom Informacija o lijeku Vectibix i biološkom biljegu RAS, verzija 2
73. Paracetamol B.Braun 10 mg/ml otopina za infuziju Rizik od predoziranja kod primjene iv. oblika lijeka Dozirna kartica, verzija 1
Poster, verzija 1
Obavijest
74. Paracetamol Kabi 10 mg/ml otopina za infuziju Upute za pravilnu primjenu lijeka, rizik od medikacijskih pogrešaka uslijed primjene krive doze Poster, verzija 1; ožujak, 2018
Dozirna kartica, verzija 1; ožujak, 2018
75. Keytruda Upute za pravilnu primjenu;
Upozorenja o mogućem razvoju imunološki posredovanih nuspojava i reakcije na infuziju
Keytruda knjizica za zdravstvene radnike v4
keytruda kartica za bolesnika v4
Keytruda knjizica za bolesnika v4
76. Actos karcinom mokraćnog mjehura,
kongestivno zatajenja srca,
opće preporuke namijenjene optimizaciji raspona koristi u odnosu na rizik na razini bolesnika
Vodič za propisivanje pioglitazona-verzija 1
Popratni dopis_pioglitazon
77. Tandemact karcinom mokraćnog mjehura,
kongestivno zatajenja srca,
opće preporuke namijenjene optimizaciji raspona koristi u odnosu na rizik na razini bolesnika
Vodič za propisivanje pioglitazona-verzija 1
Popratni dopis_pioglitazon
78. Competact karcinom mokraćnog mjehura,
kongestivno zatajenja srca,
opće preporuke namijenjene optimizaciji raspona koristi u odnosu na rizik na razini bolesnika
Vodič za propisivanje pioglitazona-verzija 1
Popratni dopis_pioglitazon
79. Pioglitazon Pliva 15 mg tablete karcinom mokraćnog mjehura,
kongestivno zatajenja srca,
opće preporuke namijenjene optimizaciji raspona koristi u odnosu na rizik na razini bolesnika
Vodič za propisivanje pioglitazona-verzija 1
Popratni dopis_pioglitazon
80. Pioglitazon Pliva 30 mg tablete karcinom mokraćnog mjehura,
kongestivno zatajenja srca,
opće preporuke namijenjene optimizaciji raspona koristi u odnosu na rizik na razini bolesnika
Vodič za propisivanje pioglitazona-verzija 1
Popratni dopis_pioglitazon
81. Esbriet poremećaji jetrene funkcije i fotoosjetljivost Kontrolna lista, verzija 2
82. Hemangiol Upute za pravilnu primjenu, hipoglikemija, bradikardija, otežano disanje Hemangiol Vodič za njegovatelje v1 sijecanj2018
83. Kventiax 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
84. Kventiax 150 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
85. Kventiax 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
86. Kventiax 25 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
87. Kventiax 300 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
88. Kvetiapin XR PharmaS 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
89. Kvetiapin XR PharmaS 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
90. Kvetiapin XR PharmaS 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
91. Kvetiapin XR PharmaS 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
92. Loquen 100 mg tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
93. Loquen 200 mg tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
94. Loquen 25 mg tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
95. Q-Pin 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
96. Q-Pin 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
97. Q-Pin 25 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
98. Kventiax SR 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
99. Kventiax SR 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
100. Kventiax SR 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
101. Volqer 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
102. Volqer 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
103. Volqer 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
104. Volqer 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
105. Quelapin 25 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
106. Quelapin 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
107. Quelapin 150 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
108. Quelapin 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
109. Quelapin 300 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
110. Seroquel XR 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
111. Seroquel XR 150 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
112. Seroquel XR 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
113. Seroquel XR 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
114. Seroquel XR 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
115. Seroquel 25 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
116. Seroquel 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
117. Seroquel 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
118. Kventiax SR 50 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
119. Kvetiapin PharmaS 25 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
120. Kvetiapin PharmaS 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
121. Kvetiapin PharmaS 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
122. Q-Pin SR 200 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
123. Q-Pin SR 300 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
124. Q-Pin SR 400 mg tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
125. Loquen XR 50 mg filmom obložene tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
126. Loquen XR 150 mg filmom obložene tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
127. Loquen XR 200 mg filmom obložene tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
128. Loquen XR 300 mg filmom obložene tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
129. Loquen XR 400 mg filmom obložene tablete s produljenim oslobađanjem metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
130. Tiaquin 200 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
131. Tiaquin 100 mg filmom obložene tablete metabolički rizici Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2
132. Lucentis Rizik zbog nuspojava kod intravitrealne primjene lijeka Brošura za zdravstvene radnike, verzija 4
Brošura za bolesnike dijabetički makularni edem, verzija 3
Brošura za bolesnike neovaskularizacija žilnice, verzija 3
Brošura za bolesnike neovaskularna senilna makularna degeneracija, verzija 3
Brošura za bolesnike začepljenja vene u pozadini mrežnice, verzija 3
133. Trobalt Poremećaji oka i promjene pigmentacije kože, usana ili noktiju (diskoloracija)
Retencija urina
QT prolongacija
Psihijatrijski učinci
Vodič za sigurnu i učinkovitu primjenu lijeka - verzija 3
Popratno pismo za zdravstvene radnika
134. Riximyo Upute za pravilnu primjenu lijeka; PML Edukacijska brošura za liječnike neonkološke indikacije, verzija 1, 10
Kartica upozorenja za zdravstvene radnike Riximyo, verzija 1, 10
Edukacijska brošura za bolesnike neonkološke indikacije, verzija 1, 10
135. Rixathon Upute za pravilnu primjenu lijeka; PML Edukacijska brošura za liječnike neonkološke indikacije, verzija 1, 10
Kartica upozorenja za zdravstvene radnike Rixathon, verzija 1, 10
Edukacijska brošura za bolesnike neonkološke indikacije, verzija 1, 10
136. Xarelto rizik od krvarenja Xarelto upute za propisivača, verzija 4
Kartica za bolesnika
137. Daxas Off-label primjena, primjena kod bolesnika s kongestivnim zatajenjem srca, primjena kod bolesnika s oštećenjem jetre, smanjenje tjelesne težine, psihijatrijski poremećaji, infekcije, karcinom, trajna nepodnošljivost i povećana izloženost u određenim skupinama bolesnika, isotvremena primjena sa teofilinom Podaci za propisivače, verzija 3
Kartica za bolesnika, verzija 3
138. Nplate Rizik od neispravnog doziranja, rekonstitucije i primjene lijeka Vodič za odabir pacijenata, verzija 2
Kalkulator za doziranje, verzija 2
Kontrolna lista za samoprimjenu lijeka Nplate, verzija 2
Vodič za pripremu i primjenu Nplate injekcija po koracima, verzija 2
Brzi vodič za primjenu lijeka Nplate kod kuće, verzija 2
Podložak za pripremu, verzija 2
Dnevnik samoprimjene, verzija 2
139. Xyrem Depresija SŽS, respiratorna depresija, interakcija s alkoholom, zlouporaba lijeka Obrazac za kontrolu liječenja verzija 1
Obrazac za kontrolu liječenja kontrolni popis verzija 1
Kartica upozorenja za bolesnika verzija 1
Upute za bolesnike za primjenu lijeka verzija 1
Često postavljana pitanja o sigurnosti lijeka Xyrem verzija 1
140. Advagraf medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
141. Modigraf medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
142. Envarsus medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
143. Takrolimus Belupo 0,5 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
144. Takrolimus Belupo 1 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
145. Tacni 0, 5 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
146. Tacni 1 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
147. Tacni 5 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
148. Prograf 0,5 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
149. Prograf 1 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
150. Prograf 5 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
151. Tacrocel 0,5 mg kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
152. Tacrocel 1 mg kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
153. Tacrocel 5 mg kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
154. Direnil 0,5 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
155. Direnil 1 mg tvrde kapsule medikacijska pogreška - zamjena farmaceutskih oblika, odnosno zamjene lijekova koji nisu međusobni ekvivalentni Brošura za zdravstvene radnike za lijek takrolimus , verzija 1
Kartica za bolesnike, verzija 1
156. RoActemra Infekcije kao posljedica pada imuniteta Brošura za zdravstvene radnike, verzija 3
Vodič za doziranje i primjenu, verzija 3
Knjižica za bolesnike, verzija 3
Kartica za bolesnike, verzija 3
157. Kadcyla Medikacijske pogreške uslijed zamjene za druge lijekove koji sadrže istu djelatnu tvar Vodič za zdravstvene radnike, verzija 1
158. Stelara Rizik od ozbiljnih infekcija, uključujući salmonelu, tuberkulozu i druge mikobakterijske infekcije, rizik od malignih bolesti, rizik od reakcija preosjetljivosti, uključujući alergiju na lateks prisutan u zaštitnoj kapici igle napunjene štrcaljke Brošura za zdravstvene radnike, verzija 2
Upute za korištenje za zdravstvene djelatnike, verzija 2
Poster s uputama za primjenu za zdravstvene radnike, verzija 2
Brošura za bolesnike, verzija 2
Upute za korištenje za bolesnike, verzija 2
Poster s uputama za primjenu za bolesnike, verzija 2
159. Entyvio Infekcije
Problemi živčanog sustava
Progresivna multifokalna leukoencefalopatija (PML).
Vodič za sigurnu primjenu lijeka Entyvio, verzija 1
Kartica s upozorenjima za bolesnike, verzija 1
160. Erivedge Embriotoksičnost, teratogenost Knjižica za zdravstvenog djelatnika, verzija 2
Obrazac potvrde o savjetovanju, verzija 2
Podsjetnik za zdravstvenog radnika, verzija 2
Knjižica za bolesnika, verzija 2
Obrazac potvrde o savjetovanju, verzija 2
Podsjetnik za bolesnika, verzija 2
161. Zoledronic acid Teva Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika verzija 1
162. Zoledronic Acid Accord Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika verzija 1
163. Zoledronic Acid Hospira Osteonekroza čeljusti Kartica za bolesnika verzija 1