Farmakovigilancija

Obavijest o sigurnosnoj mjeri vezanoj uz primjenu pojedinih serija lijeka Clexane (enoksaparinnatrij) u trudnica

04.07.2008.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet Clexane (enoksaparinnatrij) sanofi-aventis Croatia d.o.o. objavio je, u dogovoru s Agencijom za lijekove, Pismo zdravstvenim radnicima kao dodatnu mjeru sigurnosti koja se odnosi na primjenu nekih serija lijeka enoksaparinnatrija u trudnica.

Više informacija možete pronaći u tekstu naslova "Heparini, koji se nalaze u prometu u Republici Hrvatskoj, dokazano su sigurni za pacijente" kojeg je Agencija 6. lipnja 2008. godine objavila na svojoj web stranici pod linkom Novosti.

Povratak