Farmakovigilancija

Pismo zdravstvenim radnicima

30.09.2008.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode pripremila je Pismo liječnicima te Pismo ljekarnicima na temu sigurnosti primjene kombiniranih oralnih kontraceptiva kako bi još jednom podsjetila na već poznate rizike primjene ovih lijekova. U pismu su navedeni mogući rizični čimbenici kod pacijentica koje primjenjuju oralni kontraceptiv. Nabrojani su postupci koje treba poduzeti kako bi se spriječio razvoj nuspojava ovih lijekova. U pismu se također naglašava važnost upoznavanja pacijentica s ranim simptomima ozbiljnih nuspojava.

Tekstovi pisama zdravstvenim radnicima nalaze se u nastavku:

Povratak