Farmakovigilancija

Sigurnost primjene lijekova iz skupine tionamida

05.06.2009.

Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) izvijestila je o novim podacima koji ukazuju na povećanje hepatotoksičnosti povezane s lijekovima koji sadrže djelatnu tvar propiltiouracil. Treba naglasiti da o ovoj uzročno-posljedičnoj povezanosti nije donesen konačan zaključak te se obavijest FDA-a ne smije shvatiti kao preporuka za prekid liječenja propiltiouracilom.

Analiza prijavljenih štetnih događaja FDA-a (FDA's Adverse Event Reporting System) ukazuje na povišeni rizik hepatotoksičnosti, koji uključuje ozbiljna stanja zatajenja jetre i smrti, pri primjeni propiltiouracila u odnosu na tiamazol (metimazol) kod odraslih i djece.

Propiltiouracil i tiamazol ubrajaju se u skupinu tionamida, te čine, zajedno s prekursorom tiamazola - karbimazolom, podjednako učinkovitu farmakološku terapiju tireotoksikoze. Najčešće zabilježene nuspojave antitiroidnog liječenja su osip i artropatija, a manje često su zabilježene ozbiljne nuspojave agranulocitoze, hepatotoksičnosti i aplastične anemije. Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske zaprimila je spontane prijave nuspojava kožnih reakcija koje su rezultat reakcija preosjetljivosti za propiltiouracil i tiamazol, te nuspojave agranulocitoze za tiamazol.

Preporuča se pažljivo uvođenje terapije i izbor lijeka, naročito kod djece, te kontinuirano praćenje pacijenata s ciljem prepoznavanja znakova i simptoma oštećenja jetre. S obzirom na mogući razvoj agranulocitoze te sličan sigurnosni profil propiltiouracila i tiamazola, ne preporuča se prekid terapije propiltiouracilom i zamjena s tiamazolom, već je potrebno individualno ocijeniti omjer rizika i koristi.

Potrebno je imati na umu kako je primjena propiltiouracila prikladnija od primjene tiamazola tijekom prvog tromjesečja trudnoće zbog zabilježenih rijetkih slučajeva embriopatije pri uzimanju tiamazola.

Agencija podsjeća na obvezu prijavljivanja nuspojava te će i dalje budno pratiti sigurnost primjene ove skupine lijekova.

Povratak