Farmakovigilancija

Lista ozbiljnih nuspojava

11.10.2010.

HALMED je, na temelju članka 66. Pravilnika o farmakovigilanciji (Narodne novine, br. 125/09.), objavio popis nuspojava koje se smatraju ozbiljnima, a nisu jednoznačno određene kriterijima ozbiljnosti sukladno člancima 3. i 4. Pravilnika o farmakovigilanciji radi harmonizacije prijavljivanja ozbiljnosti pojedinih nuspojava.

Popis ozbiljnih nuspojava možete pronaći na internetskim stranicama Agencije pod rubrikom Farmakovigilancija i pod linkom Lista ozbiljnih nuspojava.

Povratak