Farmakovigilancija

Novi podaci Agencije za lijekove i medicinske proizvode i Europske agencije za lijekove (EMA) o nuspojavama na pandemijsko cjepivo Focetria

19.01.2010.

Nova Izvješća Agencije za lijekove i medicinske proizvode (ALMP) i Europske agencije za lijekove (EMA) o nuspojavama na pandemijsko cjepivo Focetria nalaze se pod linkovima:

Izvješće ALMP (zadnje objavljeno 30.12.2009.)
http://www.halmed.hr/Novosti-i-edukacije/Novosti/2009/Izvjesce-Agencije-za-lijekove-i-medicinske-proizvode-i-Europske-agencije-za-lijekove-o-nuspojavama-na-pandemijsko-cjepivo-Focetria/353/

Izvješće EMA-e (zadnje objavljeno 13.01.2010.)
http://www.ema.europa.eu/influenza/updates.html

Povratak