Farmakovigilancija

Pismo liječnicima o uvođenju novog oblika lijeka djelatne tvari ropinirola

03.02.2010.

GlaxoSmithKline d.o.o. je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode uputio pismo liječnicima o uvođenju novog oblika lijeka djelatne tvari ropirinola - Requip Modutab tablete s produljenim oslobađanjem.

Ovim putem se, provođenjem mjera minimalizacije rizika, želi upozoriti liječnike na postojanje novog oblika lijeka s obzirom da na tržištu postoji i lijek Requip tablete s trenutnim oslobađanjem koji imaju drugačiji režim započinjanja liječenja i različite doze. Lijek Requip tablete s trenutnim oslobađanjem će još neko kraće vrijeme biti dostupne na tržištu. Propisivači se upozoravaju na potrebu pažljivog doziranja kako bi se spriječile moguće greške te se upućuju na odobreni Sažetak opisa svojstava lijeka.

Liječnicima se uz novoodobreni Sažetak opisa svojstava lijeka prilaže i dozirna kartica kako bi se osigurala sigurnost primjene lijeka pri prelaženju na novi oblik te kako bi se pravilno dozirao lijek Requip Modutab tablete s produljenim oslobađanjem.

Tekst pisma nalazi se u nastavku:
"Mjere minimizacije rizika pri uvođenju novog oblika ropinirola"

Povratak