Farmakovigilancija

Povlačenje jedne serije lijeka Duodopa intestinalni gel (20 mg/ml levodope i 5 mg/ml karbidobe)

10.02.2010.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode zbog sumnje u moguću neispravnost u kakvoći povukla je 9. veljače 2010. godine jednu seriju lijeka (br. 09J26G11) Duodopa intestinalni gel (20 mg/ml levodope i 5 mg/ml karbidobe), proizvođača Solvay Pharmaceuticals GmbH, Njemačka.

Neispravnost navedene serije lijeka očitovala se u vidu razdvajanja faza gela. Osim u Republici Hrvatskoj navedena serija lijeka distribuirana je i u zemljama članicama Europske unije.

Lijek Duodopa intestinalni gel indiciran je za liječenje Parkinsonove bolesti te je odobreno da se može izdavati jedino na recept i to u specijaliziranim zdravstvenim ustanovama. 100 ml intestinalnog gela pakovano je u plastičnu (PVC) vrećicu s plastičnom cijevi i nastavkom za pumpu, u tvrdoj plastičnoj kazeti. U jednoj kutiji nalazi se sedam kazeta.

Agencija je poslala obavijest svim bolničkim ustanovama da prestanu primjenjivati navedenu seriju lijeka Duodopa intestinalni gel. Nositelj odobrenja za Republiku Hrvatsku, tvrtka Solvay Pharma d.o.o., sukladno zahtjevu Agencije, obavezan je navedenu seriju lijeka zamijeniti s drugom čime će se pacijentima osigurati kontinuirana terapija.

Povratak