Novosti i edukacije

Obavijest o povlačenju iz prometa jedne serije lijeka Perfalgan 10 mg/ml otopina za infuziju

09.01.2013.

Tvrtka PharmaSwiss d.o.o., nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijeka Perfalgan 10 mg/ml otopina za infuziju, na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode iz prometa povlači seriju 2A74306 lijeka Perfalgan 10 mg/ml otopina za infuziju. Odluka o povlačenju donesena je na temelju prijave neispravnosti u kakvoći lijeka koja se odnosi na promijenjenu boju otopine za infuziju.

Do završetka analize koju će provesti HALMED i interne istrage koju će provesti proizvođač, ovu seriju lijeka ne smije se davati bolesnicima već je lijek potrebno označiti i povući na skladište bolničke ljekarne. Na razini veleprodaja obustavljena je distribucija ove serije lijeka prema krajnjim korisnicima. Nositelj odobrenja je o povlačenju navedene serije lijeka obavijestio veleprodaje i bolničke ljekarne.

Navedene mjere se ne odnose na ostale serije lijeka Perfalgan 10 mg/ml otopina za infuziju koje su dostupne na hrvatskom tržištu.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, putem obrasca ili on-line aplikacije, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak