Novosti i edukacije

U rubrici Nadogradnja dokumentacije o lijeku otvorena nova podrubrika: Uputa za nositelje odobrenja za uvođenje Brailleovog pisma na pakovanje lijeka

04.01.2013.

U sklopu rubrike Nadogradnja dokumentacije o lijeku na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode otvorena je nova podrubrika pod nazivom Uputa za nositelje odobrenja za uvođenje Brailleovog pisma na pakovanje lijeka.

U rubrici je do sada objavljena uputa pod nazivom Nadogradnja dokumentacije o lijeku te dodatna Uputa za podnošenje zahtjeva za nadogradnju dokumentacije o lijeku.

Naknadno će u ovome dijelu internetskih stranica HALMED-a biti objavljena i uputa za ispitivanje razumljivosti upute o lijeku.

Povratak