Novosti i edukacije

Započele prijave za sudjelovanje na konferenciji "Novo zakonodavstvo – novi smjer za medicinske proizvode"

16.02.2017.

Danas započinju prijave za sudjelovanje na jednoipoldnevnoj konferenciji o regulativi i vigilanciji medicinskih proizvoda "Novo zakonodavstvo - novi smjer za medicinske proizvode", koja će se u organizaciji Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) održati 13. i 14. ožujka 2017. godine u hotelu Panorama u Zagrebu.

Datum i mjesto održavanja: 13. i 14. ožujka 2017. godine, Zagreb, Panorama Zagreb Hotel

Teme konferencije:

 • Proces donošenja novih Uredbi o medicinskim proizvodima
 • Priprema HALMED-a za implementaciju novih Uredbi
 • Priprema proizvođača za implementaciju novih Uredbi
 • Utjecaj novih Uredbi na gospodarske subjekte u RH
 • Nova pravila za prijavljena tijela i utjecaj na tržište Europske unije
 • EU koordinacija i suradnja
  - radne grupe
  - konzultacijsko-koordinacijski postupci
  - EU projekti
 • Stanje tržišta medicinskih proizvoda u RH - proizvođači, proizvodi, veleprodaje, maloprodaje
 • Medicinski proizvodi u regiji
 • Granični medicinski proizvodi
 • Otvorena rasprava - vigilancija medicinskih proizvoda
  - kako povećati broj prijava štetnih događaja
  - kako javna nadmetanja utječu na rizik upotrebe medicinskih proizvoda

Konferencija je namijenjena nositeljima upisa u očevidnik medicinskih proizvoda, proizvođačima medicinskih proizvoda, pravnim osobama koje obavljaju promet medicinskih proizvoda na veliko i malo, zdravstvenim radnicima te predstavnicima udruga pacijenata i stručnih društava.

Program konferencije (.docx); (.pdf)

Prijava za sudjelovanje

Molimo Vas da ispunjenu prijavnicu za sudjelovanje na skupu dostavite najkasnije do 9. ožujka 2017. godine elektroničkom poštom na adresu konferencija@halmed.hr ili telefaksom na broj 01/4884 110 (s naznakom da je za gospodina Žarka Meštrovića).

Obrazac prijave (.docx); (.pdf)

Broj mjesta na skupu je ograničen pa molimo što raniju prijavu.

Kotizacija:

 • zdravstveni radnici, sveučilišni djelatnici i studenti: 1200,00 kn + PDV = 1500,00 kn
 • regulatorna tijela: 1425,00 kn + PDV = 1781,25 kn
 • nositelji odobrenja i ostali: 2400,00 kn + PDV = 3000,00 kn

Kotizacija uključuje radni ručak, stanke za kavu i potvrdnicu o sudjelovanju.

Uplata kotizacije

Nakon prijave, uplata kotizacije obavit će se isključivo putem ponude koja će sudioniku biti dostavljena na kontakte naznačene u prijavi (u prijavnici je potrebno naznačiti način na koji želite primiti ponudu za plaćanje kotizacije).

Molimo Vas da kopiju uplatnice najkasnije do 9. ožujka 2017. godine dostavite elektroničkom poštom na adresu konferencija@halmed.hr ili telefaksom na broj 01/4884 110 (s naznakom da je za gospodina Žarka Meštrovića).

Otkazni rok

U slučaju nemogućnosti dolaska, prijavljeni sudionik treba obavijestiti HALMED najkasnije do 9. ožujka 2017. godine.

Odustajanje od sudjelovanja

U slučaju odustajanja ili nedolaska na skup, primijenit će se sljedeća ljestvica obračuna troškova storniranja:

 • do 9. ožujka 2017. godine kotizacija se u potpunosti vraća
 • od 10. do 12. ožujka 2017. godine organizator zadržava 30 posto kotizacije
 • 13. ožujka 2017. godine, odnosno u slučaju nedolaska na skup, organizator zadržava 100 posto kotizacije

Bodovanje skupa

Organizator će zatražiti da se prisustvovanje skupu boduje prema pravilnicima Hrvatske liječničke komore, Hrvatske ljekarničke komore i Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

Molimo članove Hrvatske ljekarničke komore da prigodom ispunjavanja obrasca za prijavu sudjelovanja na konferenciji svakako navedu svoj članski broj iskaznice HLJK-a te osnivača odnosno vlasnika tvrtke ili ustanove u kojoj su zaposleni, budući da su ovi podaci nužni za prijavu aktivnih i pasivnih sudionika skupa za bodovanje HLJK-a.

Organizatori ne preuzimaju odgovornost za slučaj pretrpljenih ozljeda, gubitaka ili moguće štete za sudionike.

Organizatori zadržavaju pravo izmjene programa. Hvala na razumijevanju.

Download centar...

Na vrh stranicePovratak