O HALMED-u

Postupci javne nabave u tijeku

Sukladno članku 244. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16.), sve objave javne nabave za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga odnosno od 500.000,00 kuna za nabavu radova, objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi samo u informativne svrhe.

Aktualna javna nadmetanja

Evidencijski broj 8-17
Predmet Nadogradnja i održavanje financijsko-računovodstvenih programa
Datum objave u EOJN 19.12.2016.
Link na objavu https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=927547
Evidencijski broj 14-17
Predmet Održavanje storage sustava HP 3PAR
Datum objave u EOJN 09.12.2016.
Link na objavu https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=913383
Krajnji rok za dostavu ponuda / zahtjeva za sudjelovanje 29.12.2016. 13:00
Evidencijski broj 13-16
Predmet Nadogradnja i održavanje aplikacije OLIMP
Datum objave u EOJN 09.12.2016.
Link na objavu https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=908675
Krajnji rok za dostavu ponuda / zahtjeva za sudjelovanje 17.01.2017. 13:00
Evidencijski broj 02-17
Predmet Umjeravanje i održavanje HPLC Shimadzu
Datum objave u EOJN 29.11.2016.
Link na objavu https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=894745
Krajnji rok za dostavu ponuda / zahtjeva za sudjelovanje 19.12.2016. 13:00
Evidencijski broj 01-17
Predmet Umjeravanje i održavanje kromatografa Agilent
Datum objave u EOJN 28.11.2016.
Link na objavu https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=891541
Krajnji rok za dostavu ponuda / zahtjeva za sudjelovanje 16.12.2016. 13:00
Evidencijski broj 05-16
Predmet Usluge dopunskog zdravstvenog osiguranja
Datum objave u EOJN 27.10.2016.
Link na objavu https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=850630
Krajnji rok za dostavu ponuda / zahtjeva za sudjelovanje 16.11.2016. 13:00