O HALMED-u

Rezultati natječaja

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za upravljanje kakvoćom u Uredu za upravljanje kakvoćom u Ravnateljstvu. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabran kandidat Mateo Orešić, mag. comm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Obavještavamo sve kandidate da je ravnatelj HALMED-a dana 24. travnja 2018. godine donio Odluku kojom je utvrđeno da će se temeljem navedenog natječaja umjesto dva odabrati tri izvršitelja.

Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata odabrani su sljedeći kandidati: Ines Kovačić, dr. med., Azra Selimović, mag. biotech. in med. i Iva Ivas, dr. med.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto inspektora/ice dobre proizvođačke prakse u Inspektoratu u Ravnateljstvu. Obavještavamo sve kandidate da je ravnatelj HALMED-a dana 17. travnja 2018. godine donio Odluku kojom je utvrđeno da će se temeljem navedenog natječaja umjesto jednog odabrati dva izvršitelja.

Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto su odabrani kandidati Tanja Trbojević Krpanić, dipl. kem. ing. i dr. sc. Ivan Bašic, dipl. ing. kem.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za odnose s javnošću i informiranje u Uredu za odnose s javnošću u Ravnateljstvu. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabran kandidat dr. sc. Nenad Medić, dipl. ing. biol.


Na temelju članka 27. Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode, ravnatelj Agencije donosi odluku o poništenju natječaja za zasnivanje radnog odnosa objavljenog na portalu MojPosao.net dana 30. siječnja 2018. godine za radno mjesto glavni/a koordinator/ica za informiranje u farmakovigilanciji u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1 godine, probni rad 90 dana.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg računovodstvenog referenta III stupnja u Odsjeku za ekonomske poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Snježana Milosavljević, oec.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 10. studenoga 2017. godine u "Narodnim novinama", broj 109/17. i na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za ocjenu dokumentacije o kakvoći lijeka u Odsjeku za ocjenu kakvoće lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova i to jednog izvršitelja na određeno vrijeme. Obavještavamo sve kandidate da je ravnatelj HALMED-a dana 14. prosinca 2017. godine donio Odluku kojom je utvrđeno da će se temeljem navedenog natječaja umjesto jednog odabrati tri izvršitelja.

Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata odabrani su sljedeći kandidati: Nives Bebek, mag. pharm., Aida Hajdo, mag. med. chem. i Barbara Kovačić, mag. biotech. in med.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 27. rujna 2017. godine u Narodnim novinama, br. 96/17. te na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika za informatičke poslove II stupnja u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Sandra Anjoš Lalić, struč. spec. ing. techn. inf.


Na temelju članka 27. Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode, ravnatelj Agencije donosi odluku o poništenju natječaja za zasnivanje radnog odnosa objavljenog u Narodnim novinama broj 114/17. od 22. studenoga 2017. godine za radno mjesto "viši/a računovodstveni/a referent/ica u Odsjeku za ekonomske u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog dugotrajnog bolovanja, probni rad 90 dana.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 28. srpnja 2017. godine u Narodnim novinama, br. 74/2017. te na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto su odabrane kandidatkinje Natalia Justić, mag. biotech. in med., i Ines Primorac, mag. pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 6. rujna 2017. godine u Narodnim novinama, br. 89/2017. te na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto inspektora/ice dobre proizvođačke prakse u Inspektoratu u Ravnateljstvu Agencije za lijekove i medicinske proizvode. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja dr. sc. Suzana Jukić, dipl. ing. preh. teh.

Na vrh stranice