O HALMED-u

Rezultati natječaja

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Lara Mihić, mag.pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) donijela je Odluku o poništenju natječaja, kojeg je objavila na portalu MojPosao.net, za radno mjesto višeg stručnog savjetnika za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radna mjesta inspektora dobre proizvođačke prakse u Inspektoratu u Ravnateljstvu. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedena radna mjesta odabrani su kandidati dr.rer.nat. Antun Hutinec, dipl.ing.kem.teh., dr.sc. Renata Rupčić, dipl.ing.kem. i Bernard Jendrašinkin, dr.vet.med.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto farmakovigilancijskog inspektora u Inspektoratu u Ravnateljstvu. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Marina Vidović, mag.nutr.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg stručnog savjetnika-specijalista I za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja dr.sc. Filipa Markotić, dr.med., spec.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto informatičkog referenta I stupnja u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto odabrani su kandidati David Jerković i Danijel Skočić, bacc.ing.comp.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Ivana Kosier, mag.pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg stručnog savjetnika za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije za navedeno radno mjesto nije odabran nijedan kandidat.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika-specijalista za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Ivana Ljubičić, dr.med.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg administrativnog referenta za poslove SEP-a I stupnja u Tajništvu SEP-a. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabran kandidat Josip Kaurinović, bacc.ing.techn.inf.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za cijene lijekova u Odsjeku za promet lijekovima i farmakoekonomiku u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Marija Anušić, mag.pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto glavnog savjetnika za ocjenu dokumentacije o lijeku u Odsjeku za ocjenu kakvoće lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto odabrane su kandidatkinje Mirna Galović, mr.pharm. i dr.sc. Maja Lusina Kregar, mr.pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za odnose s javnošću i informiranje u Uredu za odnose s javnošću u Ravnateljstvu. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Ena Mrakužić, mag.nov.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za znanstveni savjet u Uredu za znanstveni savjet u Ravnateljstvu. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Ana Vitez, mag.pharm.inv.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za upravljanje kakvoćom u Uredu za upravljanje kakvoćom u Ravnateljstvu. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabran kandidat Mateo Orešić, mag. comm.

Na vrh stranice