Promet, proizvodnja i inspekcija

Česta pitanja

Kako pokrenuti aplikaciju Farmakoekonomika dostupnu na CD-u?
Gdje pronaći korisničko ime i lozinku?

  1. CD s aplikacijom Farmakoekonomika umetnuti u računalo
  2. otvoriti prozor "My Computer" dvostrukim klikom na ikonu "My Computer" na radnoj površini ili klikom na Start u donjem lijevom kutu ekrana pa zatim "My Computer" na ponuđenom izborniku
  3. desnim klikom miša pritisnuti ikonu CD-a, a zatim na izborniku koji se pojavi treba odabrati Explore čime se prikazuju sve datoteke na CD-u
  4. dvostrukim klikom otvoriti "ReadMe" datoteku
  5. na samom dnu "ReadMe" datoteke nalaze se korisničko ime i lozinka koje treba upisati u za to predviđena polja nakon što je pokrenuta aplikacija "Farmakoekonomika" dvostrukim klikom na istoimenu ikonu.