Novosti i edukacije

Pismo liječnicima vezano za uvođenje plana minimalizacije rizika trudnoće pri primjeni lijeka CellCept

24.06.2009.

Roche d.o.o. je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode 24. lipnja 2009. uputio pismo liječnicima propisivačima o provođenju mjera minimalizacije poznatog rizika trudnoće pri primjeni lijeka CellCept (mofetilmikofenolat).

Osnovni ciljevi su detaljnije opisati i predočiti rizike mogućeg štetnog učinka na fetus kod trudnica, koje se liječe CellCeptom u kombinaciji s drugim imunosupresivima, te osigurati adekvatne edukacijske materijale i preventivne akcije na globalnoj razini. Pismima se liječnike želi još jednom podsjetiti na posebne mjere opreza kod primjene lijeka CellCept vezane za trudnoću te na važnost komunikacije s pacijenticama reproduktivne dobi za koje je pripremljen poseban priručnik. Liječnici se pozivaju na suradnju i provođenje predloženih mjera kako bi se osigurala sigurna primjena lijeka CellCept.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode podržava provođenje ovog plana minimalizacije rizika te naglašava kako se iste upute odnose na sve lijekove djelatne tvari mofetilmikofenolat. U Republici Hrvatskoj, uz lijek CellCept, odobren je i lijek Trixin tablete 500 mg nositelja odobrenja Pliva Hrvatska d.o.o. koji sadrži djelatnu tvar mofetilmikofenolat.

Tekst pisma nalazi se u nastavku: "Obavijest liječnicima o CellCeptu i trudnoći"
Priručnik za pacijentice nalazi se u nastavku: "CellCept-što morate znati"

Povratak