Novosti i edukacije

Predsjedanje RH Vijećem EU-a 2020.

Republika Hrvatska predsjeda Vijećem Europske unije (HR PRES 2020) od 1. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine.

Tijekom predsjedanja Hrvatska predstavlja Vijeće EU-a prema drugim institucijama EU-a, pri čemu će glavni zadatak biti planirati i voditi sastanke u Vijeću i njegovim pripremnim tijelima, u svrhu postizanja dogovora i koordinacije zajedničkih interesa i harmoniziranog djelovanja.

Zajedno s Rumunjskom i Finskom, Hrvatska čini "trio", odnosno tročlanu skupinu država koje u slijedu predsjedaju Vijećem te blisko surađuju u cilju osiguranja kontinuiteta rada Vijeća države.

Cjelokupnim aktivnostima vezanima uz pripremu i provedbu HR PRES 2020 koordinira Tajništvo predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU-a 2020 pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.
Hrvatsko predsjedanje se provodi prema "Brussels-based" modelu, u skladu s čime će se velik dio sastanaka na različitim razinama održavati u Bruxellesu, dok će se u Hrvatskoj održavati sastanci i konferencije na ministarskoj razini, tehnički sastanci te summit lidera EU-a.

Za vrijeme HR PRES 2020 HALMED će biti domaćin ukupno sedam sastanaka znanstvenih povjerenstva i radnih skupina, koji će se održati u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku.