Za Predstavnike industrije

Aplikacija web ponude

Putem aplikacije Web ponude podnositelji zahtjeva za HALMED-ove usluge mogu samostalno kreirati ponude za postupke koje pokreću, temeljem kojih će obavljati plaćanja.

opširnije

COVID-19

Stranica sadrži informacije i obavijesti o lijekovima i cjepivima za COVID-19 te ostale informacije iz djelokruga rada HALMED-a vezane uz epidemijsko i pandemijsko širenje bolesti COVID-19.

opširnije

Nove sigurnosne informacije

Kako prijaviti nuspojavu

Žurno OBAVJEŠĆIVANJE

Pisarnica

Važne informacije

Ksaverska cesta 4, Zagreb
Rad sa strankama: 8.00 do 15.30

Molimo da se za zaprimanje više predmeta najavite na 01/4884 162, 01/4884 165, 01/4884 106

E-mail:

Anketa

Pitanje? - min txt 2 reda, ako ide u jedan odgovori su na istoj poziciji!

Rezultati Arhiva