Novosti i edukacije

Obavijest nositeljima odobrenja o početku korištenja novog popisa ozbiljnih nuspojava

09.05.2011.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je 09. svibnja 2011. godine počela koristiti novu verziju popisa ozbiljnih nuspojava za kodiranje nuspojava lijekova i objavila ga na svojim internetskim stranicama. Popis ozbiljnih nuspojava zanovljen je i usklađen s najnovijom verzijom IME (Important medical events) liste. Nova verzija IME liste objavljena je u ožujku ove godine, a temelji se na verziji 14.0 MedDRA rječnika.

Nositelji odobrenja dužni su početi koristiti novi popis prilikom kodiranja nuspojava u roku od 15 dana od njegovog objavljivanja. Popis je dostupan na internetskoj stranici HALMED-a, pod poveznicom Farmakovigilancija - Lista ozbiljnih nuspojava.

HALMED na temelju članka 66. Pravilnika o farmakovigilanciji (Narodne novine, br. 125/09.) objavljuje popis nuspojava koje se smatraju ozbiljnima, a nisu jednoznačno određene kriterijima ozbiljnosti sukladno člancima 3. i 4. Pravilnika o farmakovigilanciji, radi harmonizacije prijavljivanja ozbiljnosti pojedinih nuspojava.

Popis ozbiljnih nuspojava kodiranih u MedDRA-i koji objavljuje HALMED temelji se na popisu ozbiljnih nuspojava CIOMS V radne grupe te popisu ozbiljnih nuspojava EMA-e koji se temelji na IME listi izdanoj od MSSO-a. Ove nuspojave svrstavaju se u kategoriju "medicinskih ozbiljnih stanja".

Nositelj odobrenja obvezan je nuspojave iz Republike Hrvatske koje se nalaze na ovom popisu voditi kao ozbiljne te ih sukladno tome prijaviti HALMED-u.

Povratak