Novosti i edukacije

Informacija o nalazima o provjeri kakvoće prema posebnom zahtjevu za dodatke prehrani Epimen i ViaNatur

13.06.2012.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode je na zahtjev Ministarstva zdravlja provela ispitivanje uzoraka dodataka prehrani Epimen i ViaNatur, koje je Agenciji dostavila Uprava za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravlja.

Ispitivanje dodataka prehrani Epimen i ViaNatur provedeno je HPLC metodom selektivnom za sildenafil, vardenafil i tadalafil. Navedeni spojevi su djelatne tvari koje se nalaze u lijekovima namijenjenima liječenju erektilne disfunkcije, ali nisu dozvoljene kao sastojak dodacima prehrani. Provedenom analizom je u svim dostavljenim uzorcima utvrđena prisutnost sildenafila. Analiza je provedena u zakonski propisanom roku od 30 dana, a o rezultatima analize promptno je informirano Ministarstvo zdravlja.

Agencija upozorava na opasnosti uporabe dodataka prehrani Epimen i ViaNatur u kojima su pronađene supstance koje mogu kod korisnika s rizičnim faktorima izazvati teške kardiovaskularne nuspojave. Zbog toga se navedene supstance ne smiju nalaziti u dodacima prehrani koji se nalaze u slobodnoj prodaji, već samo u lijekovima koji se izdaju isključivo na liječnički recept čime se osigurava da prije propisivanja lijeka liječnik procijeni kardiovaskularni rizik svakog pojedinog pacijenta, odredi odgovarajuću dozu lijeka te nadzire zdravstveno stanje pacijenta.

Popis pitanja i odgovora o rezultatima provedenog laboratorijskog ispitivanja dodataka prehrani Epimen i ViaNatur dostupan je ovdje.

Povratak