Novosti i edukacije

Od 1. siječnja 2013. godine stupa na snagu novi cjenik usluga Agencije

31.12.2012.

Na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavljen je novi cjenik usluga Agencije koji stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Cjenik će se primjenjivati za sve usluge koje Agencija izvrši i fakturira nakon datuma stupanja na snagu ovog cjenika bez obzira na datum predaje zahtjeva.

Cjenik je objavljen u rubrici Cjenik usluga Agencije, odnosno ovdje.

Povratak