Novosti i edukacije

Upute o dostavljanju Periodičkih izvješća o neškodljivosti

26.10.2012.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode pripremila je upute podnositeljima zahtjeva u svezi s dostavljanjem Periodičkih izvješća o neškodljivosti koje je potrebno primjenjivati do datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Navedene upute dostupne su na internetskim stranicama Agencije u dijelu Farmakovigilancija/Obavijesti za Nositelje odobrenja za stavljanje lijeka u promet/Uputa o dostavljanju Periodičkih izvješća o neškodljivosti (PSUR) odnosno ovdje.

Povratak