Novosti i edukacije

EDQM izdao akreditaciju HALMED-ovom Odjelu službenog laboratorija za provjeru lijekova – OMCL

13.09.2013.

Europsko ravnateljstvo za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb Vijeća Europe (European Directorate for the Quality of Medicines & Health Care - EDQM) je Odjelu službenog laboratorija za provjeru lijekova - OMCL Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) izdalo akreditaciju koja predstavlja krajnju potvrdu kompetentnosti, tehničke opremljenosti, znanja i kvalitete rada OMCL-a. Odjel službenog laboratorija HALMED-a time je postao ravnopravni partner ostalim laboratorijima unutar OMCL mreže. Time je omogućeno aktivno sudjelovanje u međusobnom priznavanju i razmjeni poslova i rezultata ispitivanja lijekova unutar OMCL mreže na čitavom području Europske unije i Europskog gospodarskog prostora.

Akreditacija je izdana u srpnju 2013. godine, temeljem provedene inspekcije kojom je utvrđeno da OMCL udovoljava svim zahtjevima norme ISO EN 17025.

OMCL mreža

Official Medicines Control Laboratories (OMCLs) je mreža službenih laboratorija za kontrolu lijekova koja podupire regulatorna tijela nadležna za lijekove u provjeri kakvoće lijekova dostupnih na tržištu.

Osnovali su je Europska komisija i Vijeće Europe 1994. godine.

Povratak