Novosti i edukacije

Informacije vezane uz povlačenje iz prometa medicinskih proizvoda koji sadrže živu

25.07.2013.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) ovim putem želi ponuditi informacije vezane uz povlačenje iz prometa medicinskih proizvoda koji sadrže živu.

Ministarstvo zdravlja donijelo je propise u skladu s Uredbom Europskoga parlamenta i vijeća - REACH, br. 1907/2006 od 18. prosinca 2006. godine - o registriranju, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (Narodne novine, br. 53/08. i 18/13.). Redovitim objavljivanjem i ažuriranjem Liste opasnih tvari čiji je promet zabranjen, odnosno ograničen (Narodne novine, br. 39/10., 37/11. i 40/12.) zabranjeno je stavljanje na tržište u Republici Hrvatskoj toplomjera i drugih mjernih uređaja koji sadrže živu. Stupanjem na snagu Uredbe REACH navedena lista prestaje važiti, no od 22. lipnja 2009. godine na snazi je Prilog XVII. Uredbe REACH (izmjena iz 2009. godine - Uredba komisije br. 552/2009.) s istim listama opasnih tvari koje su zabranjene i ograničene. Navedenim Uredbama proizvodi sa živom ne proglašavaju se štetnim niti opasnim za zdravlje korisnika nego je njihova namjera u budućnosti smanjiti prisutnost žive u okolišu.

Zabrana se odnosi na sve nove medicinske proizvode koji sadrže živu (toplomjere i druge mjerne uređaje), ali i na one koji se u trenutku stupanja na snagu navedenih Uredbi u Republici Hrvatskoj nalaze u distribucijskom lancu, odnosno u veleprodajama, ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama.

U skladu s gore navedenim, potrebno je provesti povlačenje iz prometa medicinskih proizvoda koji sadrže živu, staviti ih u karantenu i zbrinuti sukladno važećim zakonskim propisima.

Povratak