Novosti i edukacije

Upitnik o reviziji Hrvatske farmakopeje

28.01.2013.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode pripremila je upitnik o reviziji Hrvatske farmakopeje koji je namijenjen prikupljanju podataka potrebnih za prepoznavanje potreba korisnika prilikom izrade novog izdanja Hrvatske farmakopeje. Upitnik je anoniman i namijenjen je svim korisnicima Hrvatske farmakopeje.

Novo izdanje Hrvatske farmakopeje bit će objavljeno u elektroničkom, on-line obliku. Objavljivanje prvog, osnovnog dijela Hrvatske farmakopeje planirano je za 2013. godinu. Nakon toga, izmjene i nadopune će se objavljivati periodično, svaka tri mjeseca.

Više informacija možete pronaći na internetskim stranicama HALMED-a, u dijelu Farmakopeja/Revizija Hrvatske farmakopeje.

Upitnik je dostupan u dijelu Farmakopeja/Revizija Hrvatske farmakopeje ili ovdje.

Povratak