Novosti i edukacije

Obavijest o prekidu proizvodnje i opskrbe tržišta lijekom Natrijev Hidrogenkarbonat Pliva 84 mg/ml otopina za infuziju (natrii hydrogencarbonas)

03.03.2014.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijeka Natrijev Hidrogenkarbonat Pliva 84 mg/ml otopina za infuziju (natrii hydrogencarbonas), Pliva Hrvatska d.o.o., obavijestio je Agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) o prekidu proizvodnje i opskrbe hrvatskog tržišta navedenim lijekom te o ukidanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Odluka o prekidu proizvodnje i opskrbe tržišta navedenim lijekom je donesena iz komercijalnih razloga i nije povezana s kakvoćom, djelotvornošću ili sigurnošću primjene lijeka.

Na hrvatskom tržištu nema drugog odobrenog lijeka s istom djelatnom tvari te će HALMED na zahtjev odobravati unošenje/uvoz lijeka koji nema odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj.

Povratak