Novosti i edukacije

PRAC preporučio stroža ograničenja primjene valproata u žena i djevojaka

14.10.2014.

Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) Europske agencije za lijekove (EMA) je na sjednici održanoj u listopadu 2014. godine preporučilo stroža ograničenja primjene valproata u žena i djevojaka zbog rizika od urođenih anomalija i problema u razvoju u djece koja su valproatu bila izložena u maternici tijekom trudnoće majke.

PRAC preporučuje da se valproat ne primjenjuje u liječenju epilepsije ili bipolarnog poremećaja u djevojaka ili žena koje bi mogle ostati trudne te u žena koje već jesu trudne, osim u slučaju kada su drugi lijekovi neučinkoviti ili ih bolesnica ne podnosi. Žene kojima je valproat jedina terapijska opcija nakon što se pokušalo liječenje drugim lijekovima trebaju koristiti učinkovitu kontracepciju, a liječenje treba započeti i nadzirati liječnik s iskustvom u liječenju ovih stanja.

Bolesnice kojima je propisan valproat ne smiju prestati uzimati lijek bez prethodnog savjetovanja s liječnikom.

U zemljama u kojima je valproat odobren za sprečavanje migrene, trudnice ne smiju uzimati valproat za sprečavanje migrene, a prije početka liječenja valproatom potrebno je isključiti trudnoću i koristiti učinkovitu kontracepciju. U Republici Hrvatskoj nije odobrena indikacija sprečavanja migrene.

PRAC je također preporučio da liječnici propisivači valproata svojim pacijenticama pruže cjelovitu informaciju kako bi se osiguralo da one razumiju rizike i kako bi se mogla donijeti najbolja odluka o liječenju.

Ove preporuke uslijedile su nakon ocjene dostupnih podataka o učincima izloženosti valproatu tijekom trudnoće. Tijekom ocjene, PRAC je konzultirao predstavnike bolesnika i obitelji pogođenih ovim problemima, kao i skupine stručnjaka i specijalista. Iako valproat ostaje terapijska opcija u bolesnica u kojih su se drugi lijekovi pokazali neučinkovitima ili ih nisu podnosile, PRAC je zaključio da žene i zdravstveni radnici trebaju biti bolje informirani o rizicima izloženosti valproatu u maternici i potrebi za učinkovitom kontracepcijom.

Nedavna istraživanja pokazala su rizik od problema u razvoju u 30 do 40% djece predškolske dobi koja su bila izložena valproatu u maternici, uključujući odgođeni početak hoda i govora, probleme s pamćenjem, teškoće u govoru i jeziku te niže intelektualne sposobnosti. Dodatno, podaci pokazuju da su djeca koja su bila izložena valproatu u maternici pod 11%-tnim rizikom od urođenih anomalija (kao što su defekti neuralne cijevi i rascjep nepca), dok u djece iz opće populacije taj rizik iznosi 2-3%. Dostupni podaci također ukazuju na to da su djeca koja su bila izložena valproatu u maternici pod povećanim rizikom od poremećaja iz autističnog spektra (otprilike tri puta veći rizik nego u općoj populaciji) i autizma u djetinjstvu (pet puta veći rizik nego u općoj populaciji). Dodatno, ograničeni podaci ukazuju da su djeca koja su bila izložena valproatu u maternici sklonija razvoju simptoma poremećaja pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD).

PRAC je preporučio da se svim bolesnicama kojima je propisan valproat, kao i njihovim liječnicima, distribuiraju edukacijski materijali kako bi ih se informiralo o ovim rizicima. Liječnici će trebati redovito procjenjivati liječenje djevojaka i žena, uključujući i u pubertetu i kada žena planira trudnoću. PRAC naglašava da žene ne smiju prestati uzimati valproat bez prethodnog savjetovanja sa svojim liječnikom.

Informacije o lijeku bit će nadopunjene ovim najnovijim informacijama i preporukama.

Preporuke će biti proslijeđene Koordinacijskoj grupi za postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak za humane lijekove (CMDh) radi donošenja konačnog mišljenja koje će biti primjenjivo za sve zemlje članice Europske unije. U međuvremenu, bolesnice koje trenutno uzimaju valproat se u slučaju pitanja o liječenju trebaju obratiti svojem liječniku.

Više o lijeku

Valproat i povezane djelatne tvari primjenjuju se u EU od 60-ih godina prošlog stoljeća u liječenju epilepsije i bipolarnog poremećaja. Neki lijekovi koji sadrže valproat su u nekim državama članicama EU također odobreni i za sprečavanje migrene.

Valproat i povezane djelatne tvari odobreni su svim državama članicama EU, Norveškoj i Islandu putem nacionalnih postupaka pod različitim zaštićenim nazivima, uključujući: Absenor, Convival Chrono, Convulex, Convulsofin Tabletten, Delepsine, Depakine, Deprakine, Diplexil, Dipromal, Epilim, Episenta, Epival, Ergenyl, Espa-Valept, Hexaquin, Leptilan, Micropakine L.P., Orfiril, Orlept, Petilin, Valberg, Valepil and Valhel.

Više o postupku

Ocjena valproata i povezanih djelatnih tvari započela je u listopadu 2013. godine na zahtjev Ujedinjenog Kraljevstva prema članku 31. Direktive 2001/83/EZ nakon što su bili objavljeni novi podaci o rizicima izloženosti valproatu u maternici.

Ocjenu je proveo PRAC, povjerenstvo Europske agencije za lijekove koje je odgovorno za ocjenu sigurnosnih pitanja povezanih s lijekovima koji se primjenjuju u ljudi, koje je usvojilo niz preporuka. S obzirom na to da su svi lijekovi u EU koji sadrže valproat odobreni nacionalnim postupcima, preporuka PRAC-a bit će proslijeđena Koordinacijskoj grupi za postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak za humane lijekove (CMDh), koja će donijeti konačno mišljenje. CMDh je tijelo koje predstavlja zemlje članice EU i koje je odgovorno za osiguravanje harmoniziranih sigurnosnih standarda za lijekove odobrene nacionalnim postupcima diljem EU. Ako se odluka CMDh-a usvoji konsenzusom, ona će biti direktno implementirana u zemljama članicama EU. Ako se odluka CMDh-a usvoji većinskim glasovanjem, mišljenje CMDh-a biti će proslijeđeno Europskoj komisiji radi donošenja pravno obvezujuće odluke za EU.

Na vrh stranicePovratak