Novosti i edukacije

PRAC je ocijenio da nema dokaza o uzročnoj povezanosti primjene cjepiva protiv HPV-a i pojave CRPS-a ili POTS-a

05.11.2015.

Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) Europske agencije za lijekove (EMA) završilo je postupak detaljne znanstvene ocjene podataka povezanih s prijavama dvaju sindroma; kompleksnog regionalnog bolnog sindroma (CRPS, od engl. complex regional pain syndrome) i sindroma posturalne ortostatske tahikardije (POTS, od engl. postural orthostatic tachycardia syndrome) u mladih žena u kojih su primijenjena cjepiva protiv humanog papilomavirusa (HPV). Predmetna cjepiva primjenjuju se za sprečavanje karcinoma cerviksa (raka vrata maternice) te drugih vrsta raka i prekanceroznih stanja povezanih s HPV-om. Navedenom ocjenom zaključeno je da ne postoje dokazi o uzročnoj povezanosti između cjepiva protiv HPV-a (Cervarix, Gardasil/Silgard i Gardasil 9) i razvoja CRPS-a odnosno POTS-a. Stoga ne postoje razlozi za promjenu načina na koje se ova cjepiva primjenjuju niti za izmjene u postojećim informacijama o lijeku.

CRPS je kronično bolno stanje koje zahvaća udove, dok je POTS stanje u kojem se nakon sjedanja ili ustajanja puls nenormalno povisuje, uzrokujući simptome kao što su omaglica, nesvjestica i slabost te glavobolja, bolovi, mučnina i umor. U nekih pacijenata ovi simptomi mogu značajno utjecati na kvalitetu života. Oba sindroma javljaju se u općoj populaciji, uključujući i adolescente, neovisno o cijepljenju.

PRAC je proveo temeljitu ocjenu objavljenih istraživanja, podataka dobivenih iz kliničkih ispitivanja i prijava sumnji na nuspojave zaprimljenih od pacijenata i zdravstvenih radnika, kao i podataka iz država članica Europske unije. Ujedno, Povjerenstvo se savjetovalo i sa skupinom vodećih stručnjaka u ovom području, a uzelo je u obzir i detaljne informacije dobivene od niza skupina pacijenata, u kojima je također naglašen utjecaj koji ovi sindromi mogu imati na pacijente i njihove obitelji.

Simptomi CRPS-a i POTS-a mogu se preklapati i s drugim stanjima, što otežava dijagnosticiranje u općoj populaciji kao i u cijepljenih pojedinaca. Ipak, dostupne procjene ukazuju kako se u općoj populaciji na milijun djevojčica i mladih žena u dobi između 10 i 19 godina CRPS svake godine pojavljuje u približno njih 150, te da se POTS svake godine pojavljuje u najmanje 150 djevojčica i mladih žena na njih milijun. Ocjenom nisu pronađeni dokazi prema kojima bi se ukupne stope pojave ovih sindroma kod cijepljenih djevojaka razlikovale od očekivanih stopa za ove dobne skupine, čak i kad se u obzir uzme mogućnost potprijavljivanja nuspojava. PRAC je naveo kako se neki simptomi CRPS-a i POTS-a mogu preklapati sa sindromom kroničnog umora (CFS, od engl. chronic fatigue syndrome, poznat i kao mijalgični encefalomijelitis ili ME). Mnoge od prijava obuhvaćenih ocjenom imaju karakteristike CFS-a, a u nekih su pacijenata dijagnosticirani i POTS i CFS. Stoga su osobito relevantni bili rezultati opsežne objavljene studije kojom je pokazano da nema povezanosti između primjene cjepiva protiv HPV-a i pojave CFS-a.

Slijedom svega navedenog, PRAC je zaključio kako dostupni podaci ne ukazuju na to da cjepiva protiv HPV-a uzrokuju CRPS i POTS. Stoga ne postoje razlozi za promjenu načina na koje se ova cjepiva primjenjuju niti za izmjene u postojećim informacijama o lijeku.

HALMED do danas nije zaprimio nijednu prijavu sumnje na nuspojavu koja bi se odnosila na pojavu CRPS-a, POTS-a ili CFS-a uz primjenu cjepiva protiv HPV-a.

U okviru ocjene PRAC-a istaknuto je kako je predmetna cjepiva do sada primilo više od 80 milijuna djevojčica i žena diljem svijeta te su u nekim europskim zemljama ona primijenjena kod 90 posto pripadnica dobne skupine preporučene za cijepljenje. Očekuje se kako će primjena ovih cjepiva spriječiti velik broj slučajeva karcinoma cerviksa (raka vrata maternice, koji svake godine uzrokuje desetke tisuća smrtnih slučajeva u Europi) kao i niz drugih vrsta raka i stanja uzrokovanih HPV-om. Stoga koristi od cjepiva protiv HPV-a i dalje nadmašuju rizike njihove primjene. Sigurnost primjene ovih cjepiva, kao i svih drugih lijekova, nastavit će se pomno pratiti.

Preporuke PRAC-a će biti proslijeđene Povjerenstvu za humane lijekove (CHMP), koje će usvojiti konačno mišljenje Europske agencije za lijekove. Dokazi temeljem kojih je donesena ocjena PRAC-a bit će objavljeni u izvješću o ocjeni, čije će objavljivanje uslijediti nakon donošenja mišljenja CHMP-a.

Više o lijeku

Cjepiva protiv HPV-a dostupna su u Europskoj uniji pod nazivima Gardasil/Silgard, Gardasil 9 i Cervarix. Gardasil je odobren od rujna 2006. godine za primjenu u muškaraca i žena radi sprječavanja prekanceroznih lezija i raka vrata maternice i anusa (čmara) te genitalnih bradavica. Gardasil štiti od četiri tipa HPV-a (tipovi 6, 11, 16 i 18). Gardasil 9 (odobren u lipnju 2015. godine) slično se primjenjuje, ali štiti od devet tipova HPV-a (tipovi 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58). Cervarix je odobren od rujna 2007. godine za primjenu u žena i djevojčica za zaštitu protiv prekanceroznih lezija i raka vrata maternice i genitalnog područja. Cervarix je aktivan protiv tipova virusa 16 i 18. Nakon njihovog odobravanja, ova cjepiva uvedena su u nacionalne programe cijepljenja u mnogim zemljama. Procjenjuje se kako je više od 63 milijuna djevojčica i žena diljem svijeta cijepljeno cjepivom Gardasil/Silgard, a više od 19 milijuna njih cjepivom Cervarix.

Više o postupku

Ocjena cjepiva protiv HPV-a započeta je od strane Europske komisije na zahtjev Danske, na temelju članka 20. Uredbe (EZ) br. 726/2004.

Ocjenu je provelo Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC), koje je odgovorno za procjenu sigurnosnih pitanja vezanih uz lijekove za liječenje ljudi. PRAC je donio preporuke koje će biti proslijeđene Povjerenstvu za humane lijekove (CHMP), koje će usvojiti konačno mišljenje Europske agencije za lijekove. Završna faza ovog postupka je usvajanje pravno obvezujuće odluke od strane Europske komisije, koja je primjenjiva na sve zemlje članice Europske unije.

Na vrh stranicePovratak