Novosti i edukacije

Republika Hrvatska potpisala MEDICRIME konvenciju

04.09.2015.

Republika Hrvatska je dana 3. rujna 2015. godine potpisala MEDICRIME konvenciju kojom se prvi put na međunarodnoj razini krivotvorenje lijekova i medicinskih proizvoda, kao i njihova proizvodnja i stavljanje na tržište bez potrebnog odobrenja ili usklađenosti sa sigurnosnim zahtjevima, definiraju kao kaznena djela.

MEDICRIME konvencija za borbu protiv krivotvorenih lijekova i medicinskih proizvoda, u čijoj su izradi sudjelovali predstavnici HALMED-a, usvojena je od strane Odbora ministara Vijeća Europe 9. prosinca 2010. godine. Konvenciju su do sada potpisale 24, a ratificirale četiri države, no još nije stupila na snagu, s obzirom na to da je za stupanje na snagu potrebno minimalno pet ratifikacija. Popis država koje su potpisale te država koje su i ratificirale MEDICRIME konvenciju dostupan je ovdje.

HALMED je bio iznimno angažiran oko potpisivanja navedene konvencije te će i ubuduće nastaviti intenzivno surađivati sa svim hrvatskim i europskim nadležnim institucijama u cilju sprečavanja prometa krivotvorenim lijekovima i medicinskim proizvodima.

Navedena konvencija prvi je međunarodni instrument kaznenog prava koji obvezuje države članice Vijeća Europe da inkriminiraju proizvodnju krivotvorenih lijekova i medicinskih proizvoda, opskrbu, ponudu i promet krivotvorenim lijekovima i medicinskim proizvodima, krivotvorenje dokumenata te proizvodnju, opskrbu i stavljanje na tržište lijekova i medicinskih proizvoda bez potrebnih odobrenja ili usklađenosti sa zahtjevima.

Povratak