Novosti i edukacije

Uspješno provedena reakreditacija HALMED-ovog Odjela službenog laboratorija za provjeru lijekova – OMCL

25.08.2017.

Odjel službenog laboratorija za provjeru lijekova - OMCL Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u srpnju ove godine uspješno je reakreditiran od strane Europskog ravnateljstva za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb Vijeća Europe (EDQM). Ovime je potvrđeno da OMCL HALMED-a i dalje u potpunosti udovoljava svim zahtjevima norme ISO EN 17025 te su još jednom potvrđeni njegova kompetentnost, tehnička opremljenost, znanje i kvaliteta rada.

Predmetna reakreditacija omogućuje OMCL-u HALMED-a da zadrži, kao ravnopravni partner ostalim laboratorijima unutar OMCL mreže (engl. Official Medicines Control Laboratories), pravo sudjelovanja u međusobnom priznavanju te razmjeni poslova i rezultata ispitivanja lijekova unutar OMCL mreže - mreže službenih laboratorija za kontrolu lijekova na čitavom području Europske unije i Europskog gospodarskog prostora.

OMCL HALMED-a je akreditaciju EDQM-a prvi put dobio u srpnju 2013. godine, po samom pristupanju Europskoj uniji. Također, OMCL HALMED-a je 2015. godine atestiran od strane Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za provedbu ispitivanja na području antimalarika, antituberkulotika i anti-HIV lijekova za potrebe SZO-a, čime je kvaliteta rada OMCL-a HALMED-a potvrđena i u svjetskim okvirima.

Povratak