Novosti i edukacije

Izmijenjene mjere za sprječavanje trudnoće prilikom primjene lijekova iz skupine retinoida

27.03.2018.

Europska agencija za lijekove (EMA) završila je ocjenu lijekova iz skupine retinoida i potvrdila kako je potrebno izmijeniti postojeće mjere za sprječavanje trudnoće. Dodatno, upozorenje o mogućem riziku od razvoja neuropsihijatrijskih poremećaja, poput depresije, anksioznosti i promjena raspoloženja bit će uvršteno u informacije o lijeku, odnosno u sažetak opisa svojstava lijeka i uputa o lijeku za sve retinoide koji se uzimaju kroz usta.

U retinoide se ubrajaju sljedeće djelatne tvari: acitretin, adapalen, alitretinoin, beksaroten, izotretinoin, tazaroten i tretinoin. Retinoidi se primjenjuju na usta ili ih se nanosi u obliku krema ili gelova, a koriste se u liječenju nekih stanja koja primarno zahvaćaju kožu, uključujući akne i psorijazu. Neki retinoidi se primjenjuju i u liječenju određenih vrsta karcinoma.

Ocjenom je potvrđeno kako retinoidi koji se primjenjuju kroz usta mogu imati štetne učinke na nerođeno dijete i stoga se ne smiju uzimati tijekom trudnoće. Dodatno, acitretin, alitretinoin i izotretinoin koji se koriste za liječenje stanja koja primarno zahvaćaju kožu, moraju se primjenjivati u skladu s uvjetima novog programa prevencije trudnoće namijenjenog za žene koje mogu ostati trudne.

Retinoide koji se primjenjuju na kožu ne smiju primjenjivati žene koje planiraju trudnoću te se ovi lijekovi ne smiju primjenjivati u trudnoći.

Vezano uz rizik od razvoja neuropsihijatrijskih poremećaja, zbog ograničenja dostupnih podataka nije utvrđena povezanost ovog rizika s primjenom retinoida. Međutim, budući da su zbog prirode bolesti od koje boluju bolesnici s teškim kožnim stanjima potencijalno podložniji razvoju neuropsihijatrijskih poremećaja, u informacije o lijeku za retinoide koji se uzimaju kroz usta uvrstit će se upozorenje o mogućem riziku. Dostupni podaci ukazuju na to da retinoidi koji se primjenjuju na kožu nemaju rizik od razvoja neuropsihijatrijskih nuspojava, stoga se njihove informacije o lijeku neće mijenjati.

Informacije za bolesnike

 • Retinoidi koji se koriste za liječenje nekih stanja koja primarno zahvaćaju kožu, poput teških akni, štetni su za nerođeno dijete ako se uzimaju tijekom trudnoće.
 • Retinoidi koji se uzimaju kroz usta ne smiju se koristiti tijekom trudnoće.
 • Dodatno, retinoide acitretin, alitretinoin i izotretinoin smiju uzimati žene koje mogu ostati trudne samo ako su ispunjeni svi uvjeti programa prevencije trudnoće.
 • Program prevencije trudnoće za acitretin, alitretinoin i izotretinoin uključuje:
  • provođenje testa na trudnoću prije početka liječenja, tijekom liječenja i po prestanku liječenja
  • korištenje barem jedne učinkovite metode kontracepcije tijekom liječenja i po prestanku liječenja
  • ispunjavanje specifičnog obrasca potvrde kako bi se potvrdilo da su sve potrebne informacije pružene bolesnicima
  • distribuciju Kartice - podsjetnika za bolesnike u kojoj će biti navedeno da se lijek ne smije uzimati tijekom trudnoće, da je potrebno provoditi redovite testove na trudnoću i koristiti učinkovitu kontracepciju.
 • Gore navedene informacije će biti uključene u uputu o lijeku koja se nalazi u svakom pakiranju lijeka te na vanjsko pakiranje lijeka u obliku posebno označenog upozorenja
 • Za retinoide koji se primjenjuju na kožu postoji manja vjerojatnost uzrokovanja štetnih učinaka na nerođeno dijete. Međutim, kao mjera opreza, ne smiju se primjenjivati u žena koje planiraju trudnoću te tijekom trudnoće.
 • Uz primjenu retinoida koji se uzimaju kroz usta postoji mogući rizik od razvoja poremećaja poput depresije i anksioznosti. Upozorenja o tome će biti uključena u upute o lijeku za sve retinoide koji se uzimaju kroz usta, kao i informacije o znacima i simptomima na koje bolesnici i članovi njihovih obitelji trebaju obratiti pažnju (poput promjena u raspoloženju ili ponašanju).
 • Za sva pitanja, bolesnici se trebaju obratiti svojim liječnicima ili ljekarnicima.

Informacije za zdravstvene radnike

Ocjenom dostupnih podataka o teratogenosti i neuropsihijatrijskim poremećajima uz primjenu retinoida zaključeno je da je potrebno postojeće mjere za sprječavanje trudnoće dodatno pojačati te je potrebno povećati svjesnost o mogućim neuropsihijatrijskim rizicima.

 • Oralni retinodi (acitretin, alitretinoin, beksaroten, izotretinoin i tretinoin) su vrlo teratogeni i ne smiju se koristiti tijekom trudnoće.
 • Acitretin, alitretinoin i izotretinoin se moraju primjenjivati u skladu s uvjetima programa prevencije trudnoće u svih žena generativne dobi. Program prevencije trudnoće uključuje:
  • ocjenu potencijalne mogućnost da bolesnica, korisnica lijeka ostane trudna
  • provođenje testa na trudnoću prije početka liječenja, tijekom liječenja i po završetku liječenja
  • korištenje barem jedne učinkovite metode kontracepcije tijekom liječenja i po završetku liječenja
  • ispunjavanje specifičnog obrasca procjene rizika koji propisivač zajedno s bolesnikom treba proći i potvrditi da su sve potrebne informacije pružene i shvaćene od strane bolesnika
 • Za beksaroten i i tretinoin koji se primjenjuju kroz usta ispunjavanje uvjeta programa prevencije trudnoće nije potrebno s obzirom na ciljnu populaciju i onkološku indikaciju podložnu specijalističkoj obradi u bolničkim uvjetima
 • Izmijenjeni edukacijski materijali bit će distribuirani kako bi olakšali razgovor o rizicima oralnih retinoida s bolesnicama prije propisivanja acitretina, alitretinoina i izotretinoina ženama generativne dobi.
 • Za retinoide koji se primjenjuju na kožu (adapalen, alitretinoin, izotretinoin, tazaroten i tretinoin) dostupni podaci pokazuju kako je sistemska apsorpcija nakon topikalne primjene zanemariva te kako nije vjerojatno da ovi lijekovi uzrokuju štetne učinke na nerođeno dijete. Međutim, kao mjera opreza, topikalni retinoidi se ne smiju se primjenjivati u žena koje planiraju trudnoću te tijekom trudnoće.
 • Slučajevi depresije, depresijom pogoršane anksioznosti i promjena raspoloženja su prijavljeni u bolesnika koji su uzimali oralne retinoide. Dokazi iz objavljene literature i individualnih slučajeva su proturječni, dok mnoge objavljene studije imaju brojna ograničenja. Slijedom toga, nije moguće utvrditi jasno povišenje rizika od razvoja neuropsihijatrijskih poremećaja u bolesnika koji uzimaju oralne retinoide nasuprot onih koji ih ne uzimaju.
 • Međutim, budući da teške kožne bolesti same doprinose potencijalnom riziku od razvoja psihijatrijskih poremećaja, upozorenje o ovom mogućem riziku bit će uvršteno u informacije o lijeku za oralne retinoide.
 • Bolesnici koji uzimaju oralne retinoide trebaju biti obaviješteni o pojavi promjene ponašanja i/li raspoloženja te oni i njihove obitelji trebaju biti svjesni ovog rizika i obavijestiti liječnika ako se pojave.
 • Bolesnici liječeni oralnim retinoidima trebaju biti praćeni zbog mogućnosti pojave znakova i simptome depresije te upućeni na odgovarajuće liječenje, ako je potrebno. Posebnu pozornost treba posvetiti bolesnicima s anamnezom depresije.
 • Za topikalne retinoide (adapalen, alitretinoin, izotretinoin, tazaroten i tretinoin) sistemska apsorpcija je zanemariva i nije vjerojatno da će rezultirati psihijatrijskim poremećajima.
 • Dodatne informacije će biti dostupne u postupku provedbe navedenih preporuka.

Više o lijekovima

Retinoidi su derivati vitamina A koji su dostupni u obliku kapsula koje se uzima na usta ili u obliku krema ili gelova koji se primjenjuju na kožu. Retinoidi koje se uzima na usta primjenjuju se u liječenju različitih oblika teških akni, teškog ekcema ruku koji ne reagira na liječenje kortikosteroidima, teškog oblika psorijaze i drugih kožnih stanja te određenih vrsta karcinoma. Retinoidi koji se primjenjuju na kožu koriste se u liječenju različitih kožnih stanja, uključujući blage do umjereno izražene akne.

Sljedeći retinoidi odobreni su nacionalno u većem broju država članica EU te su obuhvaćeni ovim postupkom: acitretin, adapalen, alitretinoin, izotretinoin, tazaroten i tretinoin. Alitretinoin je također odobren centraliziranim postupkom za liječenje kožnih lezija u bolesnika s Kaposijevim sarkomom (vrsta karcinoma koji zahvaća kožu) povezanim s AIDS-om. Beksaroten je odobren centraliziranim postupkom za liječenje kožnih promjena u bolesnika s uznapredovalim stadijem kožnog limfoma T-stanica (rijetka vrsta karcinoma limfnog tkiva).

Više o postupku

Ocjena lijekova iz skupine retinoida započela je 8. srpnja 2016. godine na zahtjev Ujedinjenog Kraljevstva, prema čl. 31. Direktive 2001/83/EZ.

Ocjenu je proveo PRAC, povjerenstvo odgovorno za ocjenu sigurnosnih pitanja koja se odnose na lijekove za liječenje ljudi, koje je donijelo niz preporuka. Preporuke PRAC-a su proslijeđene Povjerenstvu za humane lijekove (CHMP), odgovornom za pitanja koja se odnose na lijekove za liječenje ljudi, koje je usvojilo konačno mišljenje pri EMA-i. Mišljenje CHMP-a je proslijeđeno Europskoj komisiji na usvajanje pravno obvezujuća odluke za sve zemlje članice EU-a.

Na vrh stranicePovratak