Novosti i edukacije

Obavijest o produženju roka za dostavu godišnjih izvješća o potrošnji lijekova

18.03.2020.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) obavještava da se, zbog trenutačne epidemiološke situacije vezane uz bolest COVID-19, rok za dostavu godišnjih izvješća o potrošnji lijekova za ljekarne, bolničke ljekarne, specijalizirane prodavaonice lijekova na malo i veleprodaje produžuje do 1. svibnja 2020. godine. Navedeni rok će prema potrebi biti dodatno produljen, stoga korisnike upućujemo da redovito prate internetsku stranicu HALMED-a, na kojoj će biti objavljene sve nove informacije.

Predmetna izvješća podnose se HALMED-u sukladno Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.). Podnositelji izvješća o potrošnji se za sva dodatna pitanja i informacije mogu obratiti HALMED-u na adresu elektroničke pošte info.potrosnja@halmed.hr ili posjetiti rubriku Česta pitanja.

Povratak