Novosti i edukacije

EMA objavila mjesečna izvješća o sigurnosti cjepiva protiv bolesti COVID-19 – prosinac 2021. godine

14.12.2021.

Europska agencija za lijekove (EMA) objavila je nova mjesečna izvješća o sigurnosti odobrenih cjepiva protiv bolesti COVID-19:

Izvješća o sigurnosti svih odobrenih cjepiva protiv bolesti COVID-19, zajedno s podacima o broju primijenjenih doza i zaprimljenih prijava sumnji na nuspojave za predmetna cjepiva, dostupna su ovdje.

U izvješćima o sigurnosti cjepiva prikazani su ishodi ocjena podataka koji su postali dostupni nakon davanja odobrenja za stavljanje u promet cjepiva protiv bolesti COVID-19. Ove ocjene provodi Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) pri EMA-i. Izvješća o sigurnosti redovito se objavljuju na EMA-inim internetskim stranicama, u dijelu Post-authorisation: Safety updates.

Povratak