Novosti i edukacije

EMA objavila prvo mjesečno izvješće o sigurnosti cjepiva protiv bolesti COVID-19 Vaxzevria proizvođača AstraZeneca

01.04.2021.

Europska agencija za lijekove (EMA) objavila je 30. ožujka 2021. godine prvo mjesečno izvješće o sigurnosti cjepiva Vaxzevria (ranijeg naziva COVID-19 Vaccine AstraZeneca) proizvođača AstraZeneca, koje je dostupno ovdje.

Koristi primjene predmetnog cjepiva u sprječavanju bolesti COVID-19 i dalje nadmašuju rizike te nema preporučenih izmjena vezanih uz primjenu ovog cjepiva.

U izvješćima o sigurnosti cjepiva prikazani su ishodi ocjena podataka koji su postali dostupni nakon davanja odobrenja za stavljanje u promet cjepiva protiv bolesti COVID-19. Ove ocjene provodi Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) pri EMA-i. Izvješća o sigurnosti redovito se objavljuju na EMA-inim internetskim stranicama, u dijelu Post-authorisation: Safety updates.

Povratak