Novosti i edukacije

HALMED uspješno prošao reevaluaciju Health Canade u sklopu sporazuma o međusobnom priznavanju

07.04.2021.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) uspješno je ispunila uvjete i završila postupak reevaluacije kanadskog regulatornog tijela Health Canada te time potvrdila ekvivalentnost u dijelu sukladnosti programa dobre proizvođačke prakse. Navedena reevaluacija provedena je u sklopu sporazuma o međusobnom priznavanju odnosno ekonomskog i trgovinskog sporazuma između Europske unije i Kanade (EU - Canada comprehensive economic and trade agreement, CETA).

Među regulatorna tijela obuhvaćena sporazumom o međusobnom priznavanju između EU-a i Kanade HALMED je uvršten 2016. godine, nakon što je uspješno ispunio sve uvjete u okviru inicijalne evaluacije.

Ekvivalentnost programa dobre proizvođačke prakse HALMED-a potvrđuje se kroz redovite reevaluacije od strane regulatornog tijela Health Canada. Time se omogućuje sudjelovanje HALMED-a u razmjeni informacija po pitanju programa dobre proizvođačke prakse te priznavanje inspekcija dobre proizvođačke prakse za proizvođače u Republici Hrvatskoj. Sukladno sporazumu, regulatorna tijela zadržavaju pravo provođenja inspekcije na teritoriju druge ugovorne strane.

Povratak