Novosti i edukacije

Hrvatske institucije provode Twinning projekt EU-a "Podrška Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore"

04.03.2021.

U Crnoj Gori započeo je Twinning projekt Europske unije pod nazivom "Podrška Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS)" namijenjen izgradnji i prilagodbi institucionalnih kapaciteta navedene institucije u procesu pristupanja Europskoj uniji. Projekt vrijedan 400.000,00 Eura zajednički financiraju Europska komisija i Crna Gora. Republika Hrvatska određena je kao država članica EU-a zadužena za provedbu projekta, temeljem projektnog prijedloga koji je izabran na natječaju Europske komisije. Provedba projekta trajat će ukupno 18 mjeseci, odnosno od 29. siječnja 2021. godine do 28. srpnja 2022. godine.

Twinning projekt vodi Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske (HALMED) u suradnji sa stručnjacima iz Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Potporu projektu pružaju hrvatska Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU) i crnogorska Uprava za financiranje i ugovaranje fondova pomoći EU (CFCU).

Korisnik ovog projekta je Institut za lijekove i medicinske proizvode Crne Gore (CInMED), ranijeg naziva Agencija za lijekove i medicinske proizvode Crne Gore (CALIMS).

Temeljni cilj projekta je pružiti potporu Crnoj Gori u procesu pristupanja Europskoj uniji na području usklađivanja i provođenja zakonodavstva u vezi slobode kretanja roba (poglavlje 1. pregovora), s posebnim naglaskom na finaliziranju prenošenja pravne stečevine EU-a i podržavanju primjene europskih i međunarodnih dobrih praksi na području lijekova, medicinskih proizvoda i veterinarsko-medicinskih proizvoda. Kroz projektne aktivnosti, hrvatski će partneri pružiti potporu CInMED-u u procesu prijenosa i usklađivanja zakonodavstva Europske unije na navedenim područjima rada.

Posebni cilj Twinning projekta je povećati kapacitete CInMED-a u provođenju poslova iz djelokruga njegovog rada i unaprjeđenju doprinosa poboljšanju zdravstvenog sustava i zaštite bolesnika, uz osiguravanje poštivanja europskih standarda, smjernica i dobre prakse. Kroz Twinning projekt bit će provedene brojne aktivnosti prilagođene trenutačnim potrebama CInMED-a koje su usmjerene izgradnji institucionalnih kapaciteta u svrhu unaprjeđenja strateške i operativne sposobnosti.

Voditelj projekta je prof. Siniša Tomić, ravnatelj HALMED-a. Predstavnica HALMED-a, Lina Čačić, dipl. ing. biol., je kao savjetnica za ovaj Twinning projekt zadužena za koordinaciju aktivnosti između crnogorskog korisnika te projektnih partnera iz Hrvatske.

Projekt je podijeljen na tri komponente koje predvode predstavnice HALMED-a: Rajka Truban Žulj, mr. pharm., spec., pomoćnica ravnatelja, Maja Lovrek Romčević, mr. pharm., voditeljica Odjela za odobravanje lijekova, i Suzana Oštarčević, mr. pharm., voditeljica Odjela za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Uz njih, u projektu sudjeluje 30-ak stručnjaka iz Republike Hrvatske, većinom iz HALMED-a, te iz Ministarstva zdravstva i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Sa strane CInMED-a, voditelj projekta je Milorad Drljević, dr. spec., direktor CInMED-a, dok je savjetnica za Twinning Željka Bešović, dipl. ph. spec., voditeljica Centra za lijekove. Također, u projekt je uključen niz stručnjaka CInMED-a iz različitih područja regulative lijekova i medicinskih proizvoda.

Ovaj tim stručnjaka će tijekom projekta intenzivno surađivati kako bi se osigurao opsežni prijenos znanja i iskustava te uspješna provedba ovog projekta. Hrvatski stručnjaci će temeljem odgovarajućih znanja i iskustava pružiti stručnjacima CInMED-a podršku u izradi sveobuhvatnih i jasnih pravila i smjernica koji su potpuno usklađeni s pravilima EU-a. Također, Twinning partneri će pružiti CInMED-u potporu u obavljanju novih djelatnosti, kao što su farmakovigilancijske provjere i reaktivne inspekcije medicinskih proizvoda nakon štetnih događaja.

U veljači 2021. godine sudionici iz države korisnice projekta i iz partnerskih institucija iz Hrvatske proveli su niz virtualnih sastanaka vezanih uz aktivnosti planirane komponentama projekta, s ciljem identificiranja trenutačnih prioriteta CInMED-a, detaljnog planiranja projektnih aktivnosti i pokazatelja uspjeha te razvoja početnog plana rada za prvih sedam mjeseci projekta.

Pripremni sastanak u sklopu Twinning projekta

Na vrh stranicePovratak