Novosti i edukacije

Objavljena nova verzija Upute za nositelje odobrenja i predloška za izradu Pisma zdravstvenim radnicima (DHPC)

29.12.2021.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) ovim putem obavještava nositelje odobrenja za stavljanje lijekova u promet da je objavljena nova verzija Upute za nositelje odobrenja vezane uz Pisma zdravstvenim radnicima (DHPC), zajedno s novom verzijom nacionalnog predloška za izradu Pisma zdravstvenim radnicima (verzija 3., prosinac 2021. godine). Predmetna Uputa i predložak dostupni su na internetskim stranicama HALMED-a, u dijelu Farmakovigilancija/Obavijesti za Nositelje odobrenja za stavljanje lijeka u promet/Upute za nositelje odobrenja vezane uz Pisma zdravstvenim radnicima (DHPC), odnosno ovdje.

Tekst Upute je dopunjen u cijelosti, dok je u zanovljenoj verziji predloška ažuriran tekst poziva za prijavljivanje sumnji na nuspojave. Nositelje odobrenja za stavljanje lijekova u promet podsjećamo na to da je prilikom izrade Pisma zdravstvenim radnicima potrebno koristiti trenutačno važeći predložak.

Povratak