Novosti i edukacije

Objavljene ažurirane upute za prijavu izmjena nakon završetka arbitražnog postupka (referal) i PSUSA postupka

08.02.2021.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) ovim putem obavještava nositelje odobrenja za stavljanje lijeka u promet da su objavljene zanovljene Upute za prijavu izmjena nakon završetka arbitražnog postupka (referal) i Upute za prijavu izmjena nakon završetka PSUSA postupka.

Predmetne upute, uz opće informacije, u dostupnim tablicama sadrže i informacije o ishodima PSUSA postupaka koji zahtijevaju prijavu izmjene te informacije o arbitražnim postupcima, a odnose se na lijekove odobrene u Republici Hrvatskoj.

Navedene upute dostupne su na internetskim stranicama HALMED-a, u dijelu Lijekovi/ Arbitražni postupci, PSUSA postupci i PRAC signali - upute za prijavu izmjena, odnosno ovdje.

Povratak