Novosti i edukacije

Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od teških kožnih reakcija uz primjenu lijeka Tecentriq (atezolizumab)

25.03.2021.

Nositelj odobrenja Roche Registration GmbH je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskom agencijom za lijekove (EMA) uputio pismo zdravstvenim radnicima o riziku od teških kožnih reakcija uz primjenu lijeka ▼ Tecentriq (atezolizumab).

Sažetak

  • U bolesnika liječenih lijekom Tecentriq (atezolizumab) prijavljene su teške kožne reakcije (engl. severe cutaneous adverse reactions, SCAR), uključujući slučajeve Stevens-Johnsonova sindroma (SJS) i toksične epidermalne nekrolize (TEN).
  • Bolesnike je potrebno nadzirati zbog moguće sumnje na teške kožne reakcije te je potrebno isključiti druge uzroke. U slučaju sumnje na tešku kožnu reakciju, potrebno je odgoditi primjenu lijeka Tecentriq, a bolesnike uputiti specijalistu za liječenje teških kožnih reakcija radi dijagnoze i liječenja.
  • Ako se potvrde slučajevi SJS-a ili TEN-a, kao i u slučaju bilo kojeg osipa 4. stupnja / teške kožne reakcije , liječenje lijekom Tecentriq mora se trajno prekinuti.
  • Preporučuje se oprez kada se razmatra primjena lijeka Tecentriq u bolesnika koji u anamnezi imaju ozbiljnu ili po život opasnu tešku kožnu reakciju tijekom liječenja drugim imunostimulacijskim lijekovima protiv raka.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovdje.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak